1580 Konkurranselydighet

Mål:

Kurset tar utgangspunkt i hver eier og ekvipasjes utganspunkt. Ekvipasjene og eierne skal lære forskjellige måter de kan perfeksjonere de øvelsene de trenger hjelp til, enten kl. 1,2,3 eller i elite.

Målgruppe:

Alle som har konkurrert og ønsker hjelp til perfeksjonering, eller de som ønsker å starte på lydighetskonkurranser.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

6 - 8 deltagere

Eventuelle merknader:

Det arbeides med en og en hund og fører. Man tar utgangspunkt i hva de ønsker å perfeksjonere. Bruker forskjellige innlæringsmetoder som fører fram til en perfekt øvelse. Man jobber kun med positiv forsterkning som lek eller godbit.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Nivåplassering, perfeksjonering

Stikkord:

Instruktør jobber med en og en ekvipasje utfra hver enkelts nivå. Demonstrere flere måter å lære innn øvelsene. Motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring:

Motivere for videre trening, vise og gi gode råd

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Nivåplassering, perfeksjonering

Stikkord:

Instruktør jobber med en og en ekvipasje utfra hver enkelts nivå. Demonstrere flere måter å lære innn øvelsene. Motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring:

Motivere for videre trening, vise og gi gode råd

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Nivåplassering, perfeksjonering

Stikkord:

Instruktør jobber med en og en ekvipasje utfra hver enkelts nivå. Demonstrere flere måter å lære innn øvelsene. Motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring:

Motivere for videre trening, vise og gi gode råd

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør som har trent og konkurrert i Elite, samt lignende kurs.