158 Oppdretterskolen - kurs 2. Oppdrett

Godkjent for 14-16 timer  |  5-200 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal få inngående kunnskap og forståelse for sunn hundeavl og seriøst oppdrett.

 • Ved å hjelpe dem i deres daglige oppdrettergjerning.
 • Ved å gi ikke-oppdrettere økt forståelse for oppdrett av hund.
 • Ved å fremme kvaliteten på hundeoppdrett, og gjøre hundehobbyen til ekstra stor glede.

Målgruppe og forkunnskaper

Hundeoppdrettere og interesserte hundeeiere

Kursinnhold

 • Reproduksjon
 • Drektighet
 • Fødsel
 • Helse hos drektig/diegivende tispe
 • Helse og utvikling hos valper
 • Vaksinering og parasittbehandling
 • Salg av valper.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Diskusjon

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

NKKs veterinærer eller andre håndplukkede fagfolk

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.