1569 Blodspor og ettersøk - grunnkurs

Mål:

Gi deltakerne teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter for blodsportrening av egen hund. Enkel innføring i skuddplassundersøkelse.

Målgruppe:

Jegere som ønsker å utdanne ettersøkshunder. Hundeeiere med ønske om positiv og nyttig aktivisering av seg selv og sin hund. Jegere som ønsker litt innføring i skuddplassundersøking.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

5 deltakere pr instruktør

Eventuelle merknader:

Weekendkurs

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Presentasjon og teori

Stikkord:

Hva er målet for sportreninga? Hva er et kunstig blodspor? Hva er et ettersøksspor? Forskjellige innlæringsteknikker. Motivasjon og belønning, motivasjon for å gå spor, begynneropplæring og egnet utstyr.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag med Power Point, video, white-board og diskusjon

Problemstillinger:

Hvorfor det er viktig å ha et mål med treninga? Positiv innlæring gir best resultat - hunden må være motivert for oppgaven. Hvilken belønning fungerer best på de forskjellige hundene?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk sporarbeid

Stikkord:

Komme igang: Vi legger slepespor. Vi legger blodspor. Hvordan gjør vi det? Alle hunder får gå et enkelt blodspor. Treningstips, luktesans og fertforhold
Teori: Ettersøk, skuddplassundersøking.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening med veildning og diskusjon. En time teori etter lunch med ettersøk.

Problemstillinger:

Hva gjør vi om hunden ikke viser interesse for å gå sporet? Flere måter å komme igang på. Hvordan påvirker temperatur, fuktighet og underlag sporet? Hva kan vi finne på skuddplass?

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Teori og praktisk sporarbeid

Stikkord:

Observere en ferdig utdannet hund gå et treningsspor lagt etter konkurransereglene.
Praksis: Vi øker vanskelighetsgraden på sporet - lengde, vinkler, alder. Alle legger et fullverdig blodspor med alle momenter.
Teori: Vegen til godkjent ettersøkshund (blodsporprøve - fersksporprøve), flere treningstips. Diskusjon

Arbeidsform og gjennomføring:

Observasjon og praktisktrening med veiledning. Teori og diskusjon

Problemstillinger:

Hva gjør vi for å få hunden til å spore i et behagelig tempo? Treningsstrategi videre for hver enkelt.

Litteratur/materiell for deltakerne:

"Fra hvalp til fullt godkjent ettersøkshund" NJFF
"Blodspor en liten innføring" av Halvor Størmer

Krav til lærer/instruktør:

Person med bred erfaring i trening og føring av egen hund på blod- og ferskspor, og grunnleggende undervisningskompetanse. Videregående ettersøkskurs. NJFF Jakt og fiskesenter.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

"Ettersøk av skadet hjortevilt" av Børre Pettersen og Stein Lier-Hansen
"Ettersøkshunden, trening og godkjenningsprøver" av Anne Buvik "At arbejd med schweisshunde" av Niels Søndergaard.
Regelverk for blodsporprøver og fersksporprøver (NKK)

Opplegg for evaluering:

Grunndig gjennomgang av hver enkelt ekvipasje, diskusjon og utfylling av eget skjema