1559 Kartlegging av planter

Mål:

 • Deltakerne lærer å kartlegge flest mulig planter innen ruter på 1x1km.
  • lære å legge plantene inn på Artsobservasjoner.
  • Lære om hvordan å finne nye planter som ikke er funnet i området før.
  • Lære om hvordan vi presser planter og praktisere dette.

Målgruppe:

Botanisk interesserte personer. Almen botanisk kunnskap er nødvendig da tilstrekkelig høy kvalitet er nødvendig på grunn av innleggelse i Artsobservasjoner.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Kartlegging av planter i utvalgt rute (ruter).

Stikkord:

Arbeidsfordeling:
En sjekker UTM. En skriver plantenavn på liste. To finner belegg. To ser etter nye planter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid og læring gjennom praksis

Problemstillinger:

Hvordan tilegne oss tilstrekkelig kunnskap?
Er vi for raske i bestemmelse av plantene?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Kartlegging av planter i utvalgt rute( ruter).

Stikkord:

Arbeidsfordeling:
En sjekker UTM. En skriver plantenavn på liste. To finner belegg. To ser etter nye planter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid og læring gjennom praksis

Problemstillinger:

Hvordan tilegne oss tilstrekkelig kunnskap?
Er vi for raske i bestemmelse av plantene?

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Kartlegging av planter i utvalgt rute (ruter).

Stikkord:

Arbeidsfordeling:
En sjekker UTM. En skriver plantenavn på liste. To finner belegg. To ser etter nye planter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid og læring gjennom praksis

Problemstillinger:

Hvordan tilegne oss tilstrekkelig kunnskap?
Er vi for raske i bestemmelse av plantene?

4. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Kartlegging av planter i utvalgt rute (ruter).

Stikkord:

Arbeidsfordeling:
En sjekker UTM. En skriver plantenavn på liste. To finner belegg. To ser etter nye planter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid og læring gjennom praksis

Problemstillinger:

Hvordan tilegne oss tilstrekkelig kunnskap?
Er vi for raske i bestemmelse av plantene?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Floraer. Kartgrunnlag. GPS. Plantepresser. Pressepapir, mellomleggspapir. PC til innlegging på Artsobservasjoner.

Krav til lærer/instruktør:

Botanisk kunnskap på høyt nivå.

Opplegg for evaluering:

Oppsummering siste dagen.