1551 Rundering- viderekomne, helg

Mål:

Gi deltagere mer kunnskap om rundering og motivasjon til å delta i konkurranser.

Målgruppe:

Ekvipasjer som har grunnarbeidet inne i rundering, og ønsker å utvikle seg videre.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset rettes spesielt mot ekvipasjer som ønsker å konkurrere/trenger mer trening for høyere klasser innen spesialøvelsen rundering i Nordisk program.

1. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Praktisk trening, tilpasses hver enkelt ekvipasje

Stikkord:

Bringkobbel/meldingsdel, når bruker man hva? Tomslag, fert, utholdenhet. Figurant arbeid og hundeførers oppgaver på midtlinja. Skogslydighet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk opplæring med individuell veiledning, en og en ekvipasje. Hundeførerne er figuranter for hverandre. Evaluering av hver ekvipasje.

Problemstillinger:

Belønningsteknikker - hva liker din hund? Hvordan trene inn utholdenhet ved flere slag uten belønning? Motivasjon hos hunden- hvordan beholde denne ved flere tomslag og uten belønning?

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Praktisk trening, videreutvikle fra dagen før

Stikkord:

Bringkobbel/meldingsdel, når bruker man hva? Tomslag, fert, utholdenhet. Figurant arbeid og hundeførers oppgaver på midtlinja. Hvordan trene konkurranse-rettet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk opplæring med individuell veiledning, en og en ekvipasje. Hundeførerne er figuranter for hverandre. Evaluering av den enkelte ekvipasje og hvordan trene videre framover.

Problemstillinger:

Belønningsteknikker - hva liker din hund? Hvordan trene inn utholdenhet ved flere slag uten belønning? Motivasjon hos hunden- hvordan beholde denne ved flere tomslag og uten belønning?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Anbefaler "Rundering i teori og praksis" av C.Køste og M.Egtvedt

Krav til lærer/instruktør:

Teoretisk kunnskap, bred praktisk erfaring fra runderingsarbeid. Har konkurrert/konkurrerer aktivt.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Lydighetstrening i teori og praksis. Rundering i teori og praksis. Begge av Morten Egtvedt og Cecilie Køste

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema ved kursslutt.