1550 Dommer - ettersøkshund

Mål:

Gi alle ettersøksdommere en felles faglig plattform i henhold til NKK's regelverk for blod- og fersksporprøver og NKK's etiske retningslinjer for prøvedommere.

Målgruppe:

Ettersøksdommere under utdanning (fått elevstatus) og godkjente dommere som ønsker faglig påfyll.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 3 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Siden antall dommere under utdanning i hvert fylke/hver NKK-region vil kunne variere, er det mulig å få utbetalt tilskudd etter søknad selv med færre deltakere på kurset dersom det kan dokumenteres bred utlysning og at det ikke avholdes flere enn ett kurs i fylket årlig.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Regler og regelverk

Stikkord:

Dommergjerning- forhold til egen klubb, forhold til NKK, forhold til arrangør, forhold til deltager og forhold til medhjelpere/sporlegger. NKK's etiske regler for prøvedommere. Regelverk for blod- og fersksporprøver. Forskrifter for prøving og godkjenning av ettersøkshunder. Utfylling av kritikkskjema. Kontroll av opplysninger. Premielister. NKK`s representant – oppgaver, ansvar. Prøveleder – oppgaver, ansvar.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning og arbeidsgrupper.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

De vanligste problemstillingene man møter som dommer

Stikkord:

Hva gjør vi dersom sporet ikke er lagt slik det bør i henhold til regelverket?
Bedømmelse er et tolkingsspørsmål - hvor går grensen mellom bestått og diskvalifiserende feil?
Hva er et særdeles godt arbeid, kontra et meget godt arbeid osv.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk bedømmelse av minst to ulike hunder der man forventer ulike problemstillinger både i sporet og hund/førers arbeidsmåte.

Problemstillinger:

Diskvalifiserende feil - et tolkingsspørsmål? F.eks. hvor langt fra sporet kan ekvipasjen gå før at hund/fører ikke vet hvor sporet går eller har manglende evne til å utrede tap? Når har ikke fører kontroll over hunden? Hva er et hissig og/eller vimsete arbeid? osv.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Regelverk for blod- og fersksporprøver.
Forskrifte for prøving og godkjenning av ettersøkshund.
NKK's etiske retningslinjer for prøvedommere.
Dommerkompendium (under arbeid vår 2014)

Krav til lærer/instruktør:

Ettersøksdommer godkjent av NKK. Må ha dømt regelmessig i minst 10 år