1549 Laksefiske/sjøørretfiske

Mål:

Deltakerne lærer om «Laksen i elva» - om laksens biologi og livssyklus
Deltakerne lærer om utstyr og fiskemetoder
Deltakerne lærer om hvordan lese en lakseelv
Deltakerne lærer om kjøring og landing av fisk Deltakerne lærer om håndtering og oppbevaring av fangst
Deltakerne lærer om hvordan praktisere fang og slipp
Deltakerne lærer om hvordan se forskjell på villaks og oppdrettslaks
Deltakerne lærer om sikkerhet ved vading
Deltakerne får en innføring i skikk og bruk ved elva

Målgruppe:

Etablerte fiskere som ønsker å øke sine ferdigheter i dette fisket. Kurset skal være tilgjengelig for alle.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Deltagerne skal ha fiskeerfaring og ha med det utstyret de ønsker å benytte under kurset. Det bør derfor i invitasjonen gis god informasjon om dette slik at deltagerne møter med utstyr som faktisk er anvendelig til fisket.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Laksens biologi og livssyklus, utstyr og metoder, praktisering av fang og slipp m.m.

Stikkord:

- «Laksen i elva» - om laksens biologi og livssyklus
- Utstyr og fiskemetoder
- Hvordan lese en lakseelv
- Kjøring og landing av fisk
- Håndtering og oppbevaring av fangst
- Hvordan praktisere fang og slipp
- Hvordan se forskjell på villaks og oppdrettlaks
- Sikkerhet ved vading
- Skikk og bruk ved elva

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori med instruksjon

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Elva og fisket

Stikkord:

- Vi leser elva – også med tanke på hvor man skal lande fisken - Praktisk fiske: Deltakerne fisker av fiskeplassen med ulik redskap under personlig veiledning

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvelser med instruksjon

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Praktisk fiske

Stikkord:

- Praktisk fiske fortsetter: Deltakerne fordeles på valdet, praktisk fiske med det utstyret den enkelte deltaker velger

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvelser med veiledning og oppfølging

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Praktisk fiske

Stikkord:

- Praktisk fiske fortsetter: Deltakerne fordeles på valdet, praktisk fiske med det utstyret den enkelte deltaker velger

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvelser med veiledning og oppfølging

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Oppsummering/evaluering

Stikkord:

- For dette og senere kurs er det nyttig med en evaluering både fra arrangører og deltagerne, slik at en kan gjøre eventuelle forbedringer til neste gang eller komme med gode råd til andre arrangører

Krav til lærer/instruktør:

Gode allsidige laks- og/eller sjøørretfiskere

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Last ned heftet "Arrangørtips kurs i laksefiske" http://www.njffvault.com/HPD/Fiske/Arrangortips_kurs_laksefiske.pdf

Opplegg for evaluering:

Se samling 5.