1545 Rypejakt - opplæring

Mål:

 • Rekruttere nye rypejegere. Følge opp nye jegere, og bidra til at jegere som har fullført jegerprøven kommer seg ut på jakt. Sammenkoble teorien fra jegerprøven inn i den praktiske jaktutøvelsen.
  • Holdningsmål: Lære om sikkerjakt og våpenbehandling. Lære om etisk/human jakt.
  • Kunnskapsmål: Lære om våpenet; spesifikasjoner og stell. Lære om lover og regler i forbindelse med rypejakt. Lære biologi/anatomi om ryper. Lære om jaktsituasjoner, skuddplass. Lære om behandling av feldt vilt.
  • Kompetansemål: Lære praktisk utførelse av rypejakt. Lære å ta avgjørelser under jakt og på skuddplass. Lære å behandle felt vilt.

Målgruppe:

Nye jegere / nybegynnere / usikre jegere. Kan tilpasses ungdom og damer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Støkkjakt uten hund.
Fordel med små grupper, gjerne flere grupper, men må ulike områder.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Før jakten

Stikkord:

Forberedelse til jakten, gjennomgang av temaer som:
- Jaktområde
- Kart, kompass og retning
- Sikkerhet på jakt
- Human jakt
- Våpenstell før og etter jakt
- Etikk

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og diskusjon.

Problemstillinger:

Viktig å værer sikker på at alle forstår hvordan en skal opptre i ulike jaktsituasjoner.

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Rypejakt i praksis

Stikkord:

- Praktisk utførelse av rypejakten med veiledning fra erfaren jeger: Hvordan finne rypa? Skudd og treff. Behandling av felt vilt.
- Problemstillinger som dukker opp underveis diskuteres og vurderes som gruppe.
- Veileder tar deltakere med i avgjørelser, slik at de lærer å ta gode avgjørelser senere.
- Sikkerhet på jakt

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis med veiledning og teoretisk oppfølgning om nødvendig

Problemstillinger:

Sikkerhet på jakt

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Rypejakt i praksis

Stikkord:

- Praktisk utførelse av rypejakten med veiledning fra erfaren jeger.
- Problemstillinger som dukker opp underveis diskuteres og vurderes som gruppe.
- Veileder tar deltakere med i avgjørelser, slik de lærer å ta gode avgjørelser senere.
- Sikkerhet på jakt

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis med veiledning og teoretisk oppfølgning om nødvendig

Problemstillinger:

Sikkerhet på jakt

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Etter jakten

Stikkord:

- Våpenstell etter jakt
- Behandling av felt vilt
- Døgngrader og oppbevaring
- Frysing og lagring
- Rypens anatomi
- Flå rype

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk gjennomgang og utførelse i praksis med veiledning

Problemstillinger:

Sikkerhet på jakt

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kart over området. Alle som skal bære våpen må ha gjennomført og bestått jegerprøven.
Nytt jeger hefte: http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/34311016.PDF

Krav til lærer/instruktør:

Bestått jegerprøve og flere års erfaring som jeger. Alle kurs i regi av NJFF er bonus, som f.eks halgemerket, jegerprøveinstruktør, hagleinstruktør etc.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

ABC for jegerprøven.
Jegerprøven med Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Nytt jeger hefte: http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/34311016.PDF\\ Arnulf Arnesen: Småviltjakt.
Magne Søilen: Jaktvåpen.
Johan B. Steen: Ryper.

Opplegg for evaluering:

Muntlig eller skriftlig. Valgfritt.