1539 Konkuranserettet lydighet

Mål:

Kurset tar utgangspunkt i ekvipasjens ståsted.
Ekvipasjene skal hjelpes med innlæringen i de forskjellige øvelsene de trenger hjelp til, enten kl. 1,2,3 eller i elite. Eller videreutvikle allerede innlærte øvelser.
Sluttmål er å øke aktiviteten i klubben, bygge opp en gruppe som trener sammen, følge hverandre på treninger og på forskjellige lydighets stevner,

Målgruppe:

Alle som vil konkurrere og/eller lære mer om lp trening og dens øvelser

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Det arbeides med en og en hund og fører, man tar utgangspunkt i hva de ønsker å jobbe med. Bruke forskjellige innlæringsmetoder som fører fram til en perfekt øvelse. Man jobber kun med positiv forsterkning som lek eller godbit.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Gjennomgang av hver ekvipasje. Hvor er hver enkelt på treningsstigen? Kontakttrening. Fri ved fot.

Stikkord:

Instruktør jobber med en og en ekvipasje, ut fra hver enkelts nivå. Demonstrere flere måter å læreinn øvelsene på.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk undervisning av instruktør

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Videre trening og perfeksjonering av fri ved fot. Men forskjellig og økende vansklighetsgrad. Legger inn vendinger og gangartsendringer.

Stikkord:

Instruktøren utfordrer ekvipasjen slik at problemområder blir fokusert på/oppstår.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk undervisning av instruktør. Instruktør viser øvelsene med egen hund.

Problemstillinger:

Instruktør må holde motivasjon til ekvipasjen oppe når hun gir opplæring og perfeksjonerer fri ved fot

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKK regelverk for LP.

Krav til lærer/instruktør:

Være aktiv eliteutøver med egen hund. Bred og lang erfaring med slike kurs.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Konkurransereglement. Tilgjengelig litteratur.

Opplegg for evaluering:

Det vil bli tatt en evaluering på siste dag og lagt opp treningsplan for hver ekvipasje frem mot neste kurs helg.