1536 Hundens språk

Mål:

Lære mer om hundens språk for å bedre kommunikasjon og relasjonen mellom hund og eier, unngå misforståelser og forebygge uheldige hendelser med besøkshunder.
Lære eierne å være oppmerksom på sin hunds signaler og respektere dem.
Videreutvikle deltakernes ferdigheter til å observere og tolke hunders språk.

Målgruppe:

Medlemmer i besøkshundgruppa

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Grunnleggende innføring i hundens språk

Stikkord:

Hund, hundens språk, signaler, forebygging, natur vs miljø

Arbeidsform og gjennomføring:

Visning av film utviklet for å holde språkkurs og diskusjon ledet av instruktør

Problemstillinger:

Hvordan kan man forstå hunder? Hvilke signaler har hunden? Hvilke signaler er universell, rasebetinget og individuell? Hva påvirker hundens språk? Hvordan kan vi forebygge uheldige opplevelser med kunnskap?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Hundens dempende signaler

Stikkord:

Hundens språk, konfliktdempende signaler, avstandsøkende og minskende signaler

Arbeidsform og gjennomføring:

Visning av film utviklet for å holde språkkurs og diskusjon ledet av instruktør

Problemstillinger:

Hvilke dempende signaler har hunder? Hva påvirker dem? Hvordan utvikles og utvaskes hundens dempende signaler?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Observasjon av hundens signaler under trening

Stikkord:

Håndteringstrening, hilsesituasjoner, hunden under belastning, dempende signaler, eksalering av signaler

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening med observasjon av egne og andre hunders signaler

Problemstillinger:

Forskjellene mellom observasjon og tolkning? Hva påvirker tolkning? Hvilke signaler har egen hund? Hvilke forskjeller observeres på hundene? Hva skyldes forskjellene? Hva må deltagerne være oppmerksom på?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Beskrivelse av de ulike raser
Henvisning til tilleggslitteratur

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør av hundeklubben med erfaring om hundensspråk og kunnskap om nyere forskning.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Filmen The Language of dogs av Sara Kalnajs. Filmsnutter fra you tube og egne hunder.

Opplegg for evaluering:

Muntlig tilbake melding etter kurset. Tilbud om å fylle ut anonymt questback på nett.