1529 Rifleskyting- grunnkurs

Mål:

Gi deltagerne en innføring i rifleskyting gjennom;
- opplæring og instruksjon i sikker våpenbehandling
- opplæring i innskyting av våpen, ballistik og praktisk skyting
Med bakgrunn i dette kurset, skal deltagerne få et grunnlag for videre å delta på kurset Rifleskyting for damer/jenter m. storviltprøve

Målgruppe:

Jenter/-kvinner

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er over 9 timer fordelt på 3 samlinger. Kurset vil bli gjennomført ved en kombinasjon av teori og praksis og det vil bli innendørs skyting med salonggevær.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Grunnleggende teori, sikkerhet, skytestillinger, praktisk skyting

Stikkord:

Våpen, skytestilling, sikkerhet, sikte

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis ved erfaren instruktør

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Våpenbehandling, praktisk skyting

Stikkord:

Oppbygging av våpen, demontering, stell og puss

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praktisk skyting

Stikkord:

Skytestillinger, konsentrasjon, fokus, forberedelse til kurset Rifleskyting for damer/jenter hvor teori og praksis fra dette kurset videreføres til rifle og utendørs skyting.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis med hovedfokus på praktisk skyting

Krav til lærer/instruktør:

Erfaren skytter med erfaring som instruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Eget materiell samt benytte eksisterende materiell fra NJFF

Opplegg for evaluering:

Alle deltagerne får muligheten til å komme med kommentarer og innspill til opplegget. Erfaringer, kan noe gjøres annerledes?