1521 Motorsag- stell og vedlikehold

Mål

Kursdeltaker vil etter endt kurs kunne foreta feilsøking og enkle reparasjoner i tillegg til daglig vedlikehold.

Målgruppe

Alle interesserte motorsagbrukere i stell og vedlikehold av motorsag.

Eventuelle merknader

Innholdet blir justert i forhold til kursvarighet. På kurset benytter deltakerne sin egen sag.
Kurset dekker kravet for vedlikeholdsdelen av dokumentert opplæring i motorsag. For bruken av saga må dette tilegnes på et hogstkurs.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Feilsøking, enkle reparasjoner og vedlikehold av motorsag.

Stikkord

• Sagas oppbygning og virkemåte
• Gjennomgang av sikkerhetsinnretninger og funksjon
• Filing og fileteknikk både i skogen og på verksted
• Kjedestramming
• Riktig vedlikehold og rengjøring av sverd, drivhjul, klutsj og startapparat mm.
• Justering av forgasser
• Riktig drivstoff og kjedeolje
• Feilsøkning og enkle reparasjoner
• Testing av saga

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og instruksjon der praktisk arbeid/læring er den viktigste metoden på kurset.

Krav til lærer/instruktør

Erfaren sertifisert instruktør

Opplegg for evaluering

http://naturogmiljo.no/materiell/dl.asp?download=evalueringsskjema.pdf