1513 Instruktør trinn II Lydighet

Mål:

Norsk Kennel Klubs mål med instruktørkurs trinn II er å opparbeide en instruktørstab slik at alle klubber har tilgang på bemyndigede instruktører. Trinn II instruktører skal avholde kurs/treninger for de som ønsker å arbeide med hund utover vanlig hverdagslydighet.
Deltakerne lærer på kurset om:
- pedagogikk og undervisningsplanlegging
- gjennomføring av treninger og konkurranse
- hunden adferd og innlæring
- innlæring og ferdigheter

Målgruppe:

De utøvere i hundesporten konkurranselydighet som allerede er instruktører, og som vil ta et skritt videre

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 12 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Norsk Kennel Klubs mål med instruktørkurs trinn II er å opparbeide en instruktørstab slik at alle klubber har tilgang på bemyndigede instruktører. Trinn II instruktører skal avholde kurs/treninger for de som ønsker å arbeide med hund utover vanlig hverdagslydighet. Aktiviteten skal foregå igjennom organisasjonen, som med sine over 200 samarbeidende klubber har mange engasjerte og dyktige hundefolk spredt over hele landet. Ved hjelp av deres erfaring og utdannede instruktører forventes det kurstilbud med konkurransedyktig kvalitet.

Teoretisk og praktisk opplæring 56 timer. Denne kan gjennomføres på flere forskjellige måter, f.eks som kveldskurs, over flere helger, som intensivkurs over en kortere periode (ukeskurs) eller på annen høvelig måte.
Eksamen er ikke tilskuddsberettiget etter voksenopplæringsloven og tidsbruken for dette kan derfor ikke regnes med i rapportering av kurset.

1. samling

Timer med lærer: 19

Tema:

Pedagigikk/kurs og treninger

Stikkord:

Utdanningsplanlegging:
- forarbeid
- motivasjon
- kommunikasjon
- instruktørens rolle i en læresituasjon
- forskjellige undervisningsformer
- hjelpemidler i undervisningen
Planlegging/gjennomføring av kurs.
Planlegging/gjennomføring av trening.
Konkurransetrening i ring.

Arbeidsform og gjennomføring:

Planlegging/gjennomføring av kurs. Planlegging/gjennomføring av trening. Konkurransetrening i ring.

2. samling

Timer med lærer: 19

Tema:

Adferd og læring

Stikkord:

Adferdslære:
- hvordan fungerer hunden
- målrettet adferd
- terskelverdier
- motivasjon
- sansene
- agresivitet – redsel
- konflikter
- stress
2 «Din hund fortsetter»
. Side 25 – 90.
Innlæring:
- påvirkninger – utløsning av adferd
- hukommelsen
assosiering
- forsterkning
- avvenning
- generalisering/diskriminering
- betinging
- overføring

Øvelseslære:
- oppdeling av en øvelse

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

3. samling

Timer med lærer: 18

Tema:

Innlæring og ferdigheter

Stikkord:

Pedagogisk praksis.
Tannvisning
Fellesøvelser
Lineføring/fri ved fot
Dekk fra holdt + stå, sitt og dekk under marsj
Fremadsending
Innkalling og innkalling med stå og dekk
Hopp over hinder
Apportering
Apportering m/dirigering
Neseprøve
Avstandsdirigering
Oppførsel i ringen
Oppførsel utenfor ringen/ å være på lag

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis, samt eksamen

Litteratur/materiell for deltakerne:

Din Hund og Din Hund fortsetter av Jærverud
”En pedagogisk veiledning for Norsk Kennel Klubs instruktører”

Krav til lærer/instruktør:

Hovedinstruktør på kurset skal (instruktør trinn III – Lydighet):
• Fortløpende vurdere kursdeltagernes teoretiske og praktiske ferdigheter.
• Sørge for at det blir sammenheng mellom teori og praksis.
• Påse at alle kursdeltagerne får gjennomføre minst en teoretisk og en praktisk leksjon. Fylle ut skjemaet ”Mal for bedømming av kandidatleksjon”, som skal sendes inn til NKK sammen med øvrige kurspapirer.
• Fylle ut ”evalueringsskjema av kandidatarbeid i kursperioden”.
• Dele ut oppgaver til muntlig eksamen slik at kandidatene har 3 – 14 dager til forberedelse.
• Kandidatenes valg av øvelse til praktisk eksamen skal meddeles sensor skriftlig senest en uke før prøven finner sted.
• Sørge for at kurset gjennomføres i tråd med utdanningsplanen.