1512 Grunnferdigheter hos hund og eier

Mål:

Utvikle et godt samarbeid mellom fører og hund, inn under dette faller utviklingen av eiers trenerferdigheter. Ekvipasjen skal lære grunnmomenter som er viktig i alle konkurranseformer, som de bygger videre på.

Målgruppe:

Alle hunder i alle aldre

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Bli kjent med deltakerne og se hvor langt de er kommet i treningen med sin hund

Stikkord:

Operant- og klassisk betining, forsterker og straffere, treningsmetoder

Arbeidsform:

Teori ca 1 time og praksis ca 1 time

Problemstillinger:

Hvordan legger man opp fornuftig trening?
Belønningsutvikling som redskap i treningen

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Belønningsutvikling hos eier. Hunden skal velge å være med eier.

Stikkord:

Belønne med leke eller godbit. Frikommando. Løpe rundt gjennstand. Rygge.

Arbeidsform:

Praktisk trening/opplæring med veiledning.

Problemstillinger:

Hvordan motivere hunden til å være med eier?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Shaping

Stikkord:

Ikke lokke hunden. Innlæring av utgangsstilling, omvendtlokking og anvendelsen av denne øvelsen, innkallingtreninger to og to i par.

Arbeidsform:

Praksis trening/opplæring to og to, med veiledning fra instruktør

Problemstillinger:

Bevisstgjøre eier om shaping, når shaper man, når er det lokking?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Shaping og timing

Stikkord:

Hoppstå. Sitt og bli, raske nedsitter, dekk og bli og raske neddekk. Baklengsmasj event. ineføring for de som har kommet så langt.

Arbeidsform:

Praksis trening/opplæring to og to, med veiledning fra instruktør

Problemstillinger:

Utvikle sine egne trenerferdigheter.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Shaping og timing, repetisjon

Stikkord:

Lekutvikling, holde fast på gjenstand og repetere klossen.

Arbeidsform:

Praksis trening/opplæring to og to, med veiledning fra instruktør. Demonstrer lekutvikling.

Problemstillinger:

Hvordan øke kriteriene?

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Shaping og kjeding

Stikkord:

Løpe ut til target, fri ved fot og kjeding av momenter

Arbeidsform:

Praksis trening/opplæring to og to, også en og en.

Problemstillinger:

Hvordan øke kriteriene?

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Øke kriterinene og kjeding

Stikkord:

Fri ved fot. Avstandsbedømmelse, stimuluskontroll på stå under baklengsmasj. Kjeding av valgfrie momenter.

Arbeidsform:

Praksis to og to med veiledning fra instruktør.Trener/lærer kjeding en og en om det er tid.

Problemstillinger:

Oppnå stimuluskontroll på atferder.

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Repetisjon av tidligere samlinger.

Stikkord:

Åpen samling, ekvipasjene vil få mulighet til å gå igjennom øvelser de ønsker mer hjelp til å utvikle.
Teori.

Arbeidsform:

Praksis to og to med veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:

Ekvipasjens ønske om videreutvikling, hva er veien videre etter endt kurs.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Lydighetstrening i teori og praksis av Cecilie Køste og Morten Egtvedt.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Leverer ut spørreskjema ved endt kurs.