1479 Styrevervsinstruktør

Mål:

Lære om kurs-instruktørrollen og metoder til bruk i kurssammenheng.

Målgruppe:

4H-medlemmer som har rollen som instruktør på styrevervskurs i fylket

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er lagt over en helg, og er tilgjengelig for alle i fylket som har meldt seg som instruktør.

1. samling

Timer med lærer: 6

Timer uten lærer: 4

Tema:

Opplæring i instruktørrollen

Stikkord:

Motivasjon, metoder, oppførsel.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske metoder og dialog.

Problemstillinger:

Hvordan motivere kursdeltakere? Hvordan skal man oppføre seg når man er instruktør? Hvilke læringsmetoder gir størst læringsutbytte?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Heftet "Arbeid i klubbstyret" fra 4H. "Lekeheftet" utviklet av 4H-medlemmer.

Krav til lærer/instruktør:

Erfaring fra styrevervsopplæring.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Heftet "Arbeid i klubbstyret" fra 4H. "Lekeheftet" utviklet av 4H-medlemmer.

Opplegg for evaluering:

Skriftlig evaluering i form av skjema i tillegg til samtale.