1477 Skadefelling av bjørn

Mål:

  • Lære jegere om jakt på bjørn med hund og om skadefelling av bjørn
    • Lære om forvaltning av bjørn og bjørnens biologi
    • Lære om bjørnejakt med hund
    • Lære om jakt og skyteøvelser for bjørnejakt
    • Lære om organisaering av fellingslag og skuddplassgranskning.

Målgruppe:

Jegere med noe erfaring som har interesse for bjørnejakt og skadefelling

Eventuelle merknader:

Forarbeid til kurset:
- Trening med rifle
(Raske repetisjoner/ladegrep fra skuldra er ”nøkkelen” til suksess)
Alle hunder kan testes på bjørn. Hunden bør være minimum 1 år og helst ikke over 4 år.

1. samling

Timer med lærer: 11

Tema:

Registrering/orientering om kursopplegg
Forvaltning av bjørn/SNOs rovviltarbeid/Skudd mot store rovdyr/Bestandsregistrering og DNA Bjørnens biologi/Møte med bjørn/ Sportegn
«Besøk i bjørneparken»
Bjørnehunden fra valp til ”arbeidsredskap” /verdien av mental styrke/testing av hund
«Hund i møte med bjørn»
«De 4 Store»

Arbeidsform:

Foredrag/forelesning med spørsmål. Ekskursjon.

2. samling

Timer med lærer: 12

Tema:

Praktisk jakt og ettersøkserfaring
”Bjørneskytterens ABC m/ bjørnekalibre og bjørnekuler/våpen og mekanismer ”
”Bjørneskytterens ABC” i praksis
Tilpasning av våpen/Innskyting
Instruksjon
Trening
Testskyting m/skyting på løpende bjørn
”Bjørneskytterens ABC” i praksis forts.
Kveldssamling m/film «Svensk bjørnejakt 2»

Arbeidsform:

Praktisk jakt med instruksjon. Film med foredrag og spørsmål.

3. samling

Timer med lærer: 12

Tema:

Test av hund på bjørn
Organisering av kommunale fellingslag
Erfaring ved skadefelling og ettersøk
Effektivisering av skadefelling
Skuddplassgransking /demonstrasjo
n Praktisk arbeid på skuddplass
Film: «Svensk bjørnejakt 3»

Arbeidsform:

Praktisk test av hund. Forelesning/instruksjon og erfaringsutveksling. Film med foredrag og spørsmål.

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Skyteøving
Gjennomgang og evaluering/Vitnemål

Arbeidsform:

Praksis med instruksjon. Evaluering

Litteratur/materiell for deltakerne:

Rifle med ammunisjon (treningsammunisjon/helmantel er å foretrekke).
Minimum 100 skudd bør medbringes.
- Hørselvern
- Klær og sko til utebruk

Opplegg for evaluering:

Egen evaluering i saming 4. på siste dag.