1469 Brukslydighet - konkurranserettet

Mål:

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap tilvarende innhold for å gjennomføre bruksprøve i klasse D
Deltakeren skal være i stand til å gjennomføre appelldelen av en bruksprøve i klasse D

Målgruppe:

Ekvipasjer som har som mål å starte på brukshundprøve i nær fremtid

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Det arbeides med en og en hund og fører, man tar utgangspunkt i hva de ønsker å perfeksjonere.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Lineføring/fri ved fot, kontakt

Stikkord:

Utgangsstilling, innsitt, posisjonering, holdning. Belønning, nøyaktighet i treningen

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Innkalling

Stikkord:

Bli, fart, innsitt, holdning. Belønning

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Forangående i line/fremadsending

Stikkord:

FVF, "gå frem", retning, stå. Oppdeling av øvelsen. Belønning

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Apport

Stikkord:

Bli, fart ut, opptak, fart inn, innsitt. Oppdeling av øvelsen, belønning

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Hopp over hinder

Stikkord:

Fremhopp, sitt, tilbakehopp, innsitt. Oppdeling av øvelsen og belønning

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Budføring

Stikkord:

Sende hund til hjelpefører, innsitt, belønning hos hjelpefører, tilbakesending til fører.

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kryp

Stikkord:

Ro i øvelsen, bevegelse, posisjon, belønning og motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Hals

Stikkord:

Få i gang halsen, jevn halsing, stille. Belønning/motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruktør jobber med en og en ekvipasje for å veilede og komme med forslag til videre trening

Litteratur/materiell for deltakerne:

Konkurransereglement, diverse tilgjengelig litteratur

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør som har trent og konkurrert på høyt nivå i bruks og lydighet