1468 Brukslydighet - helg

Mål:

Gi deltagerne mer kunnskap om brukslydighet, hva som bør vektlegges, og inspirasjon/kunnskap til å videreutvikle brukshundene.

Målgruppe:

Hundeførere som ønsker å lære mer om brukslydighet. Både nybegynnere og videregående.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk trening basert på forutsetninger og målsetninger. Valgfrie øvelser innenfor brukslydighetsøvelsene i NBF.

Stikkord:

Deltakerne viser hundens nivå/forutsetninger og eventuelle utfordringer de ønsker å jobbe med under kurset.
Påvirkninger, belønningsform, vanskelighetsgrad, føring av hund.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk opplæring under veiledning av instruktør.

Problemstillinger:

Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle lydighetstreningen?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktis kopplæring basert på forutsetninger og målsetninger. Valgfrie øvelser innenfor brukslydighetsøvelsene i NBF

Stikkord:

Påvirkninger, belønningsform, vanskelighetsgrad, føring av hund. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk opplæring utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk opplæring under veiledning av instruktør

Problemstillinger:

Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle lydighetstreningen?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Regler for brukshundprøver, NBF

Krav til lærer/instruktør:

Erfaren instruktør innenfor brukslydighet, helst NKK instruktør brukshund trinn 2 eller 3