145 Harejakt opplæringsjakt

Godkjent for 25-30 timer  |  5-25 deltakere

Mål, læringsmål

Kurset skal gi nye eller registrerte jegere en kompetanseheving bla. gjennom:

 • Innføring i biologi og økologi
 • Innføring i harens adferd
 • Kjennskap til ulike våpen og ammunisjon
 • Kjennskap til ulike jaktformer, hundegrupper, samt bruk av hund under jakt
 • Demonstrasjon og praktisering av sikker våpenbehandling og innsikt i human jaktutøvelse
 • Kunnskap om grunnprinsippene for håndtering av felt vilt
 • Jakttradisjoner forbundet med harejakt

Målgruppe og forkunnskaper

Jegere i alle aldre som ønsker økt kompetanse innen harejakt med og uten hund. Krav om jegerprøve for deltagere over 16 år.

Kursinnhold

 • Harejakt med rifle - teori og praksis
 • Harens biologi, økologi og adferd
 • Harejakttradisjoner i Norge og utlandet
 • Støkkjakt på hare - teori og praksis
 • Harejakt med hund - teori og praksis
 • Human jakt
 • Sikkerhet
 • Harehunden - kjennskap til raser, hvordan hunden arbeider og hvordan man trener en hund
 • Våpenstell

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Praktisk jakt ute i terrenget i tett samarbeid med instruktør. Teoriundervisninger med foredrag, demonstrasjoner og instruksjoner fra instruktør.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Lang erfaring med harejakt enten med eller uten hund. På kurset må det minimum være med en instruktør med lang erfaring med harehund.

Læringsressurser

Harer og harejakt - Jon Barikmo og Hans Chr. Pedersen
Powerpointpresentasjoner om teori, bilder og caser.

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen eksamen, men sluttevaluering sendes ut til alle deltakerne etter kursets slutt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.