144 Stevneleder - utdanning

Godkjent for 18-24 timer  |  6-20 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakrne skal få kompetanse som prøve/stevneleder på brukshundprøver.
* Deltakerne skal lære om stevnelders ansvar for at planlegging og utførelse i henholdt til gjeldende regelverk.
* De skal lære om stevneleder som kontakt ved klager på arrangementet og problemløser sammen med dommeren.
* De skal lære om stevneledes ansvar for å fylle ut og sende inn skjemaer til NKK.

Læringsmål:
* Deltakerne skal få god kjennskap til regelverket for brukshundprøver.
* De skal lære å kunne planlegge et stevne fra start til slutt, både vedr. tidsplaner, antall funksjonærer og deres oppgaver.
* De skal lære å kunne "merke opp" en lydighetsbane i hht. regelverket

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppe: Funksjonærer ved brukshund stevner.
Krav. Medlem av NKK eller samarbeidende klubb. Minst ha opprykk til klasse C i brukshund prøve. Anbefaling av sin lokale klubb.

Kursinnhold

 • Lydighet
 • Utstyr
 • Oppmerking av lydighetsbanen
 • Generelt lydighet
 • Spesialøvelser
  • Feltsøk
  • Spor oppsøk
  • Spor
  • Rundering
 • Planlegging / Sekretariat
 • Etter stevnet

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

En som har dommerutdanning og en stevneleder med bred erfaring

Læringsressurser

Trykte Kurshefter beregnet for kurset. Teknisk utstyr: Power Point fremviser

Kvalifiserende/test/eksamen

Etter endt kurs utdeles skriftlig eksamensoppgaver som sendes kursledelsen innen 14. dager. Godkjent besvarelse kvalifiserer til "Stevnelder"

Eventuelle merknader

Stevneleder har ansvar for å sende inn følgende skjemaer til NKK: Opplysninger om prøven, antall påmeldte, antall startende og antall premierte/bestått, oppgjørsskjema for aktivitetsavgift, Referat fra prøvens leder, Rapport fra NKK representant, samt resultatskjemaer

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.