1424 Slaktekurs for nye jegere

Mål:

Under kyndig veiledning av en erfaren slakter, vil eleven få verdifull teoretisk og praktisk opplæring, i hele slakteprosessen av felt vilt.

Målgruppe:

Kurset anbefales for alle nye jegere men erfarne jegere vil også dra nytte av dette kurset.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset vil bli holdt utendørs for å få en mest mulig realistisk tilnærming, samt at bruk av mekaniske hjelpemidler holdes nede på et minimum.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Slakteteori, slakte prosessen fra A til Å, hygiene

Stikkord:

Slakteteori og hygiene.
Åpning av buk, fjerning og undersøkelse av innvoller fra bukhule. Åpning av brysthule, fjerning og undersøkelse av innvoller fra brysthule.
Feltmessig tilnærming og drøfting av ulike metoder.
Belgflåing versus flåing av liggende skrott.
Drøfting av ulike metoder for feltbruk og innendørs bruk.
Mørning – hva skjer i musklaturen etter at dyret er felt. Enzymatiske versus bakterielle prosesser i kjøtt.
Grovpartering av ferdig mørnet skrott.
Anatomisk partering av bakpart: lår og rygg
Beskrivelse av ulikheter i stykningsdelene.
Beskrivelse av anvendelse i kjøkkenet, vakuumering og konservering.
Partering av frampart: side bog og nakke.
Beskrivelse av bindevevsrikt kjøtt.
Beskrivelse av anvendelse i kjøkkenet.
Vakuumering og kverning og konservering.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk del som foredrag ved bruk av plansjer etc. Praktisk del som gruppeundervisning, samt at den enkelte deltaker får delta med kyndig veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:

God hygiene, hvordan ungå kontakt mellom slakteavfall og kjøtt samt smitte overføring?
Hvordan forenkle slakteprosessen ved hjelp av enkle hjelpemidler?
Mørning, hva gjør man for å regulere temperaturen slik at mørningen blir optimal?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Knivsett beregnet for slakting.

Krav til lærer/instruktør:

Slakter, kokk eller en person med lang erfaring med slakting/hygiene.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Det ville kjøttet - NJFFs slakte-DVD.
Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt - Hjortevilt, portalen for alt om elg, hjort, villrein og rådyr.
Tips om kjøttbehandling - Hjortevilt, Portalen for alt om elg, hjort, villrein og rådyr.

Opplegg for evaluering:

Studieforbundets evalueringsskjema