1414 NBF Rundering/brukslydighet

Mål:

Gi deltagerne mer kunnskap om rundering og brukslydighet, hva som bør vektlegges, og inspirasjon/kunnskap til å videreutvikle runderingshundene.

Målgruppe:

Hundeførere som ønsker å lære mer om rundering/brukslydighet. Både nybegynnere og videregående.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Ukeskurs 44 timer. Treningsplan for runderingsgruppe på 5-6 deltakere. Dersom deltagerene ønsker det, kan man bruke noe av tiden på de andre momentene man trenger for å konkurrere i rundering. (Konkurranseprogrammet for rundering inneholder også feltsøk, budføring og lydighet). På kurset vil deltagerne jobbe med de utfordringer som er viktige for dem på det aktuelle tidspunkt. Omrokkering av temaene i kursplanen kan derfor forekomme.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Oppstartinformasjon for brukshund spor/lydighet

Stikkord:

Søndag
Kl. 18:00 - 20:00
Oppmøte/informasjon/innkvartering.

Arbeidsform og gjennomføring:

Informasjon i plenum med spørsmål og svar

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Deltagerene viser hundens nivå/forutsettninger og eventuelle utfordringer de ønsker å jobbe med under kurset.

Stikkord:

Evaluering, diskusjon rundt innlæringsmodeller og mulige tiltak. (Påvirkninger, belønningsform, meldingstype, føring av hund)

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

Problemstillinger:

Hundens forutsetninger/nivå, ekvipasjens målsetninger, og hva som bør vektlegges i den videre treningen.

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Praktisk trening basert på forutsetninger og målsetninger. Valgfrie øvelser innenfor brukslydighetsøvelsene i NBF

Stikkord:

Påvirkninger, belønningsform, vanskelighetsgrad, føring av hund. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under veiledning av instruktør.

4. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Praktisk trening

Stikkord:

Påvirkninger, belønningsform, vanskelighetsgrad, føring av hund. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

Problemstillinger:

Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle runderingen?

5. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Praktisk trening rundering. Valgfrie øvelser innenfor brukslydighetsøvelsene i NBF.

Stikkord:

Påvirkninger, belønningsform, vanskelighetsgrad, føring av hund. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

Problemstillinger:

Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle runderingen/lydighetsøvelsene?

6. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Praktisk trening rundering. Valgfrie øvelser innenfor brukslydighetsøvelsene i NBF.

Stikkord:

Påvirkninger, belønningsform, vanskelighetsgrad, føring av hund. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

Problemstillinger:

Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle runderingen/lydighetsøvelsene?

7. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Praktisk trening og plan for videre trening.

Stikkord:

Påvirkninger, belønningsform, vanskelighetsgrad, føring av hund. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne. Tips til videre trening for ekvipasjen når denne kommer tilbake til sitt eget treningsmiljø.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

Problemstillinger:

Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle runderingen?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Regler for brukshundprøver, NBF. "Din Hund söker" - Sven Järverud, Gunvor af Klinteberg-Järverud

Krav til lærer/instruktør:

Erfaren instruktør innenfor rundering og brukslydighet, helst NKK instruktør brukshund trinn 2 eller 3

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Regler for brukshundprøver, NBF. "Din Hund söker" og "Din Hund Fortsetter" - Sven Järverud, Gunvor af Klinteberg-Järverud

Opplegg for evaluering:

Personlig tilbakemelding fra instruktør.