1413 NBF Spor/brukslydighet

Mål:

Gi deltagerne mer kunnskap om bruks-spor og brukslydighet, hva som bør vektlegges, og inspirasjon til å videreutvikle sporhundene.

Målgruppe:

Hundeførere som ønsker å lære mer om spor og brukslydighet. Både nybegynnere og videregående.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Ukeskurs 44 timer. Treningsplan for spor/brukslydighetsgruppe på 5-6 deltakere. Dersom deltagerne ønsker det, kan man bruke noe av tiden på de andre momentene man trenger for å konkurrere i spor. (Konkurranseprogrammet for spor inneholder også feltsøk, budføring og lydighet). På kurset vil deltagerne jobbe med de utfordringer som er viktige for dem på det aktuelle tidspunkt. Omrokkering av temaene i kursplanen kan derfor forekomme.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Oppstartinformasjon for brukshund spor/lydighet

Stikkord:

Søndag
Kl. 18:00 - 20:00
Oppmøte/informasjon/innkvartering.

Arbeidsform og gjennomføring:

Informasjon i plenum med spørsmål og svar

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Deltagerene legger en sporoppgave de mener demonstrerer hundens nivå og eventuelle utfordringer de ønsker å jobbe med under kurset. Alle følger med på sporet. Etter lunch blir det gjennomgang av hva hundene kan på lydighetsbanen.

Stikkord:

Evaluering, diskusjon rundt mulige tiltak. Ulike typer spor, hva som vektlegges innenfor de ulike klassene innen NBF.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

Problemstillinger:

Målsetning til ekvipasjen, og hva som bør vektlegges i den videre treningen?

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Hva bør man tenke på når man legger spor, og sporoppsøk. Valgfrie øvelser innenfor lydighetsøvelsene i NBF

Stikkord:

Vinkler, buer, terrengskifter, vær og vind, alder på spor, mulige krysninger, sporoppsøk. Merking av spor, vinkler og sporoppsøk. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

4. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Hundenes spor-interesse, fokus, konsentrasjon, intensitet og tempo.

Stikkord:

Påvirkninger, vanskelighetsgrad, sporoppsøk, forsterkninger. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:

Hvordan kan man påvirke hundens spor-interesse?

5. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Apporter i sporet, og markering av disse. Valgfrie øvelser innenfor lydighetsøvelsene i NBF

Stikkord:

Interesse for apporter, sitt/dekk-markering, apportering, innlæring. Regelverk. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under kontinuerlig veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:

Valg av markering – fordeler og ulemper på disse.

6. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Videreutvikling av sporhundene. Valgfrie øvelser innenfor lydighetsøvelsene i NBF

Stikkord:

Sporoppsøk, terrengskifter, krysninger. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under kontinuerlig veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:

Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle sporet og lydighetsøvelsene?

7. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Videreutvikling av sporhundene

Stikkord:

Harde spor, videreutvikling sporoppsøk, terrengskifter, krysninger. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under kontinuerlig veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:

Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle sporet?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Regler for brukshundprøver, NBF.

Krav til lærer/instruktør:

Erfaren instruktør innenfor spor og brukslydighet, helst NKK trinn 2 instruktør brukshund

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Regler for brukshundprøver, NBF. "Din Hund söker" - Sven Järverud, Gunvor af Klinteberg-Järverud

Opplegg for evaluering:

Personlig tilbakemelding fra instruktør.