1405 Utstillingsteknikk. Handling/juniorhandling

Mål:

Øke kunnskapen og ferdighetene til den enkelte handler og juniorhandler.
Kurset tar for seg grunnleggende prinsipper og teknikker innen handling, samt anatomi og fysiologi.

Målgruppe:

Barn mellom 10-17 år (juniorhandlere) og voksne som vil lære mer om å vise sin hund på utstilling.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Teori

Stikkord:

Anatomi, fysiologi, teknikker, posisjoner, hjelpemidler, forsterker. Regler og retningslinjer. Tilnærming til reservert hund, bordtrening.

Arbeidsform og gjennomføring:

Powerpointpresentasjon vedr. overnevnte tema, demonstrasjon, spørsmål og diskusjoner.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktiske øvelser og individuell instruksjon for handler og hund

Stikkord:

Teknikker og posisjoner for fri handling. Håndtering/berøring. Tilpassing av tempo i henhold til opprinnelse og bruksområde til den enkelte hunderase.

Arbeidsform og gjennomføring:

Prakstiske øvelser i gruppe og individuellt, som omfatter overnevnte øvelser.

Problemstillinger:

Hva passer den enkelte handler/hund? Hvilken modell av kobbel til den enkelte hund/rase? Tempo tilpassning.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktiske øvelser og individuell instruksjon for handler og hund

Stikkord:

Teknikker og posisjoner for Stacking/oppstilling. Trening på bord. Frem og tilbake, samt triangel. Sammensatte øvlser.

Arbeidsform og gjennomføring:

Individuell instruksjon av deløvelser og i gruppe med sammensatte øvelser.

Problemstillinger:

Håntering, passering, forstyrrelser, Targettrening.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Powerpointpresentasjon ved instruktør, NKK regler og retningslinjer. Utstillings regler.

Krav til lærer/instruktør:

Lang og bred erfaring vedr. handling av div. raser og teknikker knyttet til dette. Instruktør er pr. idag Landslagsleder for det Norske landslaget i juniorhandling 3 året pårad og har lang erfaring med kurs og instruksjon av ekvipager.

Opplegg for evaluering:

Muntlig evaluering/diskusjon ved kursslutt.