1400 Hverdagslydighet/dressur

Mål:

Hundeeierne skal få et grunnlag for grunndressur og en enklere hverdag med egen hund gjennom å praktisere diverse øvelser
Fokusere på lære om ansvarlig hundehold.

Målgruppe:

Alle hundeeiere

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset

Merknader:

En del av teorien kan gis som samtidig elektronisk kommunikasjon.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Presentasjon av instruktører og deltakere.

Stikkord:

Bli kjent med ekvipasjene, alder på hund, erfaring og "hva ønsker eieren å oppnå"
Gå teoretisk igjennom innlæring av hund. Hjelpemidler, motivasjon, bruk av belønning, når belønne. Hvilken belønning fungerer best for din hund?

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og diskusjon. Anbefale literatur.

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Praktisk innlæring av øvelser og teori

Stikkord:

Innlæring av; når belønne, kontakttrening, sitt og bli, gå i slakt kobbel, lineføring med vendinger.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvelser (ca 15 min) - samling med teori og diskusjon, praktiske øvelser (15 min) - samling med teori og diskusjon osv.

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Repetisjon, innlæring av nye øvelser og teori

Stikkord:

Kontakttrening, sitt og bli, lineføring, gå i slakt kobel. Nytt: Innkalling, ligg og bli liggende, targeting, apport

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvelser (ca 15 min) - samling med teori og diskusjon, praktiske øvelser (ca15 min) - samling med teori og diskusjon osv

4. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Repetisjon, innlæring av nye øvelser og teori.

Stikkord:

Stille høyre krav til ekvipasjen. Nytt: Hinder, stå, fellessitt og fellesdekk.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvelser (ca 15 min) - samling med teori og diskusjon, praktiske øvelser (ca 15 min) samling med teori og diskusjon osv

5. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Repetisjon av alle øvelsene og teori

Stikkord:

Gjennomgang av alle øvelser. Motivere eieren for videre trening.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis. Tilbakemelding fra instruktør, og oppsummering, teori og diskusjon.

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKKs konkurranseregler for lydighet, Internett og diverse tilgjengelig litereatur.

Krav til lærer/instruktør:

Trinn 1 instruktør. Arrangert lignende kurs, samt trent egen hund i høyere klasser i lydighet og eller bruks, RIK, jakt, agility.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Litteratur om positiv hudedressur. Skal ha gjennomgått lignende kurs selv.

Opplegg for evaluering:

Instruktørene møtes og evaluerer kurset. Hva var bra og hva fungere mindre bra. Sender inn rapport til Studieforbundet natur og miljø