1397 Konkuranserettet Lydighet

Mål:

Kurset tar utgangspunkt ekvipasjens ståsted.
Ekvipasjene skal hjelpes med innlæringen i de forskjellige øvelsene de trenger hjelp til, enten kl. 1,2,3 eller i elite. Eller videreutvikle allerede innlærte øvelser.
Sluttmål eller 3 Lag samlinger er opplæring for å delta på Klubbmesterskap i Norsk Rottweilerklubb i den aktuelle klassen for hver enkelt deltaker.

Målgruppe:

Alle som vil konkurrere og/eller lære mer om lp trening og dens øvelser.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Det arbeides med en og en hund og fører, man tar utgangspunkt i hva de ønsker å jobbe med. Bruke forskjellige innlæringsmetoder som fører fram til en perfekt øvelse. Man jobber kun med positiv forsterkning som lek eller godbit.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Teoretisk gjennomgang av regelverk og øvelser i alle klasser.

Stikkord:

Hjelpemidler, motivasjon, bruk av belønning. Når belønne presist? Hva slags belønning fungerer på den enkelte hund? Konsentrasjon under nyinnlæring, eliminere bort evt forstyrrelser. Konkurranserutiner.

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruktør foreleser og har dialog med deltakerne.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Gjennomgang av hver ekvipasje. Hvor er hver enkelt på treningsstigen. Kontakttrening. Fri ved fot.

Stikkord:

Instruktør jobber med en og en ekvipasje utfra hver enkelts nivå. Demonstrere flere måter å lære inn øvelsene.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk undervisning av instruktør.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Videre trening og perfeksjonering av fri ved fot. Men forskjellig og økende vansklighetsgrad. Legger inn vendinger og gangarts endringer.

Stikkord:

Instruktøren utfordrer ekvipasjen slik at problemområder blir fokusert på/dukker opp.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk undervisning av instruktør. Instruktør viser øvelsene med egen hund.

Problemstillinger:

Instruktør må holde motivasjon til ekvipasjen oppe når hun pirker og perfeksjonerer på fri ved fot.

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKK regelverk for LP.

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør utdanning trinn 1. Og være aktiv elite utøver med egen hund. Bred og lang erfaring med slike kurs.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Konkurranse reglement. Tilgjengelig litteratur.

Opplegg for evaluering:

Det vil bli tatt en evaluering på 3 dag og lagt opp treningsplan for hver ekvipasje til neste Lag-samling.