1383 Skogbruk - lære motorsag

Mål:

Få opplæring i felle- og kvisteteknikker, sikkerhet og felling under vanskelige forhold.
Lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk.
Forebygge yrkes- og belastningsskader. Kurset gir sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag, i henhold til forskriften «Bruk av arbeidsutstyr » av 26. juni 1998.

Målgruppe:

Senior i 4H

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 6 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset gir sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag, i henhold til forskriften «Bruk av arbeidsutstyr » av 26. juni 1998.
På kurset benytter deltakerne sin egen sag og eget verneutstyr.

1. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 0

Tema:

Dokumentert opplæring i motorsag og ryddesag.

Stikkord:

Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori i klasserom og praksis i verksted om vedlikeholdet.

Problemstillinger:

Regler for verneutstyr. Hvilken type verneutstyr kreves å ha på seg når man jobber med motorsag? Hvilke sikkerhetsinnretninger finnes på selve sagen? Vedlikehold av sag dvs: filing, renhold.

2. samling

Timer med lærer: 7

Timer uten lærer: 0

Tema:

Grunnopplæring i bruk av motorsag. Hogstteknikk.

Stikkord:

Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker. Bruk av arbeidsbenker. Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring i skogen. Alle deltakere får forsøke seg på teknikkene som er nevnt ovenfor. Første del av dagen vil grunnopplæring av bruk av motorsag bli vektlagt. Senere vil temaet bli hogstteknikk.

Problemstillinger:

Hvordan fylle bensin og olje? Hvordan starte sagen? Felling av tre hvordan gjøre dette på en trygg måte. Kvisting av treet. Fremgangsmåter. Hvilket utstyr/hjelpemidler har man for sikker felling?

3. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 0

Tema:

Hogstteknikk

Stikkord:

Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr. Kapping av stammer i spenn. Et aktuelt hogstopplegg. Oppsummering

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring i skogen. Man fortsetter videre fra andre prakisdag. Etter to dager i skogen er målet at kandidatene kan ha et nivå som gjør dem i stand til å foreta felling og kvisting på egen hånd. Mengdetrening med instruktør til stede for å trene inn riktig arbeidsteknikk.

Problemstillinger:

Felling av større trær. Faremomenter ved felling av tre (vind, greiner, felleretning mm). Å foreta felling og kvisting på egen hånd. Mengdetrening med instruktør til stede for å trene inn riktig arbeidsteknikk. Være i stand til å se sine egne begrensninger med motorsag etter endt kurs.

Litteratur/materiell for deltakerne:

www.skogkurs.no

Krav til lærer/instruktør:

Lærer i motorsag (Godkjent instruktør er forespurt dvs. lektor i naturbruk fra naturbruksskole)

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

www.skogkurs.no

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema