1380 Hagedesign

Mål

Se på prinsipper for hagedesign og hvordan vi ut fra disse prinsippene kan lage vårt eget uttrykk.

Målgruppe

Alle hageinteresserte.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Planlegging av hagen

Stikkord

Hageplan
Hvilke behov har vi
Hagens rom
Sammenheng hus-hage

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag og gruppearbeid

Problemstillinger

Hvordan vil jeg at hagen min skal bli?

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Utegulv

Stikkord

Plen
Fast dekke
Grus
Vann

Arbeidsform og gjennomføring

Gruppearbeid

Problemstillinger

Hvilke gulv passer i min hage?

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Veggene i hagen. Terrengforskjeller

Stikkord

Gjerde
Pergola
Hekk
Mur
Trapp

Arbeidsform og gjennomføring

Gruppearbeid

Problemstillinger

Hvilke vegger egner seg i min hage?

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Interessante hager med spesiell utforming. Hvilke planter hvor?

Stikkord

Jord
Sol
Skygge

Arbeidsform og gjennomføring

Hagevandring

Problemstillinger

Deltakerne lager sine egne.:

5. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Interessante hager med spesiell utforming. Hvilke planter hvor?

Stikkord

Jord
Sol
Skygge

Arbeidsform og gjennomføring

Hagevandring

Problemstillinger

Deltakerne lager sine egne.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Hagemiljøer

Stikkord

Prinsipper for hagedesign
Planter

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag

Problemstillinger

Deltakerne lager sine egne

Litteratur/materiell for deltakerne

1. Bjørnhild og Tore Fjeld, Hageguide, en jordnær guide for nybegynnere Cppelen/Damm. Kommer mars 2013.
2. Tore Smaaland, Lage hager. Oslo: Kagge, 2012
Dessuten diverse litteratur som Bærum hagelag disponerer.

Krav til lærer/instruktør

Må ha fagkunnskaper om emnene.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Som for deltakerne

Opplegg for evaluering

Muntlig ved avslutning av hver samling.