1371 Rallylydighet- videregående

Mål:

Gi deltagerne en gjennomgang av skiltene i kl II, III og elite samt grunnleggende ferdigheter for å kunne konkurrere i disse klassene.

Målgruppe:

Kurset passer for de som har gått nybegynnerkurs i rally lydighet og med mål om å konkurrere i klasse II og III Kurset vil ta for seg skiltene i kl 2, 3 og elite.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er beregnet for de som allerede har både nybegunnerkurs i rallylydighet og/eller starter i KL 1/rekrutt, og dermed har et godt innblikk i reglemang og rallysporten. Det forrusettes at deltageren allerede har inne momenter som sitt, dekk, stå, bli og noen momenter med fri ved fot.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Skilter og gjennomgang av kl II,III og elite.

Stikkord:

Deltagerne får både teoretisk og praktisk gjennomgang av skiltene i kl II,III og elite.
Starter dagen med gjennomgang av alle skilter teoretisk/viser med hund, deretter får deltagerne prøve med egne hunder.
Instruktøren setter opp små baner hvor deltagerne jobber i grupper.
Dagen avsluttes med en konkurranse bane med elementer fra alle klasser.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori ,praksis med egen hund, gruppearbeid og observasjon.

Problemstillinger:

Hvordan lese skiltene i klasse II, III og elite? Hvordan læreinn de ulike elementene? Hvordan utføre øvelsene i praksis? Hvordan skal man bygge baner? Tips for egentrening videre.

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKK regelverk for ralltlydighet

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør i NRL.

Opplegg for evaluering:

Induviduell evaluering. Evalueringskjema.