1370 Fuglehund - Føring av hund i fjellet

Mål:

Gi fuglehundeiere en innføring i føring av fuglehund i fjellet.

Målgruppe:

Eiere av stående fuglehunder.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Oppstart og forberedelser

Stikkord:

Velkommen. Presentasjon av instruktører og deltakere. Orientering om kursopplegget. Oppsett av partier.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og foredrag.

Problemstillinger:

Dressur. Hva er viktig å tenke på mens hunden ikke er i slipp?
Hva bør du tenke på når du fører hund i fjellet?
Vindbruk og reviering.
Føring av hund i terrenget.
Hva består de ulike klassene av (UK, AK og VK)?
Hvordan bedømmes hunden på en jaktprøve?
Hva er bedømmelsen i fuglearbeid?
Utredning – hva kreves.
Apportering – hva er kravet.
Premieringsgrader.

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Ut i terrenget

Stikkord:

Hundene slippes parvis eller enkeltvis (ved behov). 15 min slipptid. Instruktør gir veiledning til hver enkelt hundefører. Dette er tilpasset til nivået på hundefører og hund. Resterende hundeførere går bak og observerer og er med på oppsummering av hvert slipp. Det blir rullering av hvilke hunder som slippes sammen. Dette gir hundene erfaring i å takle flere forskjellige makkere. Dagen avsluttes med oppsummering av dagen etter middag. Instruktør gir en gjennomgang av alle hundene og førerne.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis - Hundene slippes parvis. Instruktør oppsummerer etter hvert slipp.
Teori - Gjennomgang av hunder og førere.

Problemstillinger:

Hva bør du tenke på når du fører hund i fjellet?
Vindbruk og reviering.
Føring av hund i terrenget.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Ut i terrenget

Stikkord:

Hundene slippes parvis eller enkeltvis (ved behov). 15 min slipptid. Instruktør gir veiledning til hver enkelt hundefører. Dette er tilpasset til nivået på hundefører og hund. Resterende hundeførere går bak og observerer og er med på oppsummering av hvert slipp. Det blir rullering av hvilke hunder som slippes sammen. Dette gir hundene erfaring i å takle flere forskjellige makkere.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis - Hundene slippes parvis. Instruktør oppsummerer etter hvert slipp.

Problemstillinger:

Hva bør du tenke på når du fører hund i fjellet?
Vindbruk og reviering.
Føring av hund i terrenget.