1363 Blodspor- videregående

Mål:

Gi deltakerne teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter for blodsportrening av egen hund. Deltakerne skal komme så langt at de deltar på sin første blodsporprøve i løpet av eller i etterkant av kurset.

Målgruppe:

De som allerede har gått nybegynnerkurs, men føler man trenger mer fokus på moment trening og mer hjelp før man kan melde på prøver.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset foregår over en helg, samt med en oppfølgningsdag som blir avtalt med deltagere på kurset.

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Presentasjon og konkurranser/prøver.

Stikkord:

Presentasjon, konkurransesettinger, hvordan trene frem mot konkurranser, tempo, hva skjer på en prøve, legge spor og gå spor.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk gjennomføring

Problemstillinger:

Hvordan trene? Hvor ofte og hvor mye? Hva gjør vi for at hunden skal gå i behagelig tempo? Hva skal vi tenke over i treningen?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Momenttrening og induviduelle utfordringer.

Stikkord:

Momenter, erfaringer fra egentrening, se erfaren hund gå prøve spor.

Arbeidsform og gjennomføring:

Induviduell veiledning, observasjon og diskusjon

Problemstillinger:

Hva er man usikker på? Hva trenger den enkelte hjelp med? Hvordan trener jeg på de ulike momentene?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Prøvespor

Stikkord:

Deltagerne får prøve seg på nattgamle prøvespor lagt av instruktøren

Arbeidsform og gjennomføring:

Induviduell veiledning og observasjon

Problemstillinger:

Hvordan fungerte samarbeidet mellom hund og fører? Hva var bra, og hva skal de jobbe videre med?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Regelverk for blodsporprøver.

Krav til lærer/instruktør:

Person med bred erfaring i trening og føringa av egen hund på blodsporprøver.

Opplegg for evaluering:

Evaluering av hver enkelt ekvipasje. Evalueringsskjema