1359 Kranser og dekorasjoner

Mål:

Lage dekorasjoner av vakre naturmaterialer (Naturdekorasjoner)
Lære å bruke naturmaterialer til dekorering ved hjelp av ulike teknikker.

Målgruppe:

Interesserte voksne fra 14 år og oppover. Ingen særskilte forkunnskaper.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Kranser og dekorasjoner av naturmaterialer

Stikkord:

Formarbeid: - Hjerter i lav. Bruk av lav som naturmaterialer og metalltråd som tekniske materialer.
Kvistfletting og dekorering: - Kvistkrans av bjørk - Blomsterholder av bjørk og lyng med dekor

Arbeidsform og gjennomføring:

Noe teori, ca 1 time om naturmaterialer, høsting og oppbevaring.
Praktisk selvstendig arbeid med veiledning, ca 7 t.

Problemstillinger:

Hvilke vekster egner seg til forskjellige dekorasjoner?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Ingen faglitteratur vil bli brukt. Deltagerne lager selv notater.

Krav til lærer/instruktør:

Kari Rudi har mer enn 10 års erfaring med naturdekorasjoner. Hun driver firmaet Atelier Kari på Finnskogen. Hun har holdt mange foredrag, kurs og demonstrasjoner om emnet.

Opplegg for evaluering:

Gjennomgang ved kursslutt.
Hva har vi lært?
Hvordan kan vi holde kunnskapen ved like?