1357 Klubbrådgiversamling for 4H

Mål:

  • Gi klubbrådgivere en anledning til å møte hverandre på tvers av 4H-klubber i fylket for erfaringsutveksling og faglig påfyll.
  • Ha som mål at rådgiverne etter endt kurs kan bidra positivt til de loka klubbenes sosiale, aktive og økonomiske situasjon.
  • Gi klubbrådgiverne en sosial helg som inspirasjon og motivasjon til å fortsette sitt arbeid.

Målgruppe:

Voksne/klubbrådgivere i 4H

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Team, motivasjon og samarbeid

Stikkord:

Bli bedre kjent med sine "kollegaer" i 4H-klubben. Reflektere over hvordan man i sin klubb, med de klubbrådgiverne som er der, best kan samarbeide. Hjelpe og oppmuntre hverandre i tunge tider. Legge merke til og rose hverandre etter bra arbeid.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og gruppeoppgaver

Problemstillinger:

Hvordan jobber man godt sammen som et lag? Hvordan kan man holde motivasjonen oppe i tunge tider og hvordan kan man dra nytte av og jobbe godt sammen i gode tider?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Samarbeid i friluftsliv

Stikkord:

Lære å løse oppgaver og utfordringer som et team. Bruke skog og mark som arena for kurset

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppeoppgaver

Problemstillinger:

Samarbeide for å løse utfordringer

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Prosjekter i 4H

Stikkord:

Hvordan motivere medlemmer til å gjennomføre prosjektoppgaver i 4H. Alternative metoder til prosjektgjennomføring.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppesamtale og foredrag

Problemstillinger:

Finne gode løsninger på prosjektoppgaver i 4H

4. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Årsmøte

Stikkord:

Praktisere hvordan man gjennomfører årsmøte. Skape en demokritisk organisasjon hvor alle skal ha muligheten til å bli hørt. Organisasjonsstruktur og organisasjonspraksis

Arbeidsform og gjennomføring:

Møte og diskusjonsforum

Litteratur/materiell for deltakerne:

Utdelt materiale fra foredragsholdere

Krav til lærer/instruktør:

Kursinstruktører er profesjonelle og leid inn..

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Foredragsholdere utenfor 4H har fått skriv om klubbrådgiverens rolle i 4H.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema blir delt ut på slutten av samlingen