1349 RIK Gr C

Mål:

Mål: Målsetningen er å gi deltagerene mer kunnskap om RIK gr C , hva som vektlegges innen disiplinen og hvordan man kan utvikle ulike typer hunder innen denne grenen.

Målgruppe:

Både nybegynnere og viderekommende. Hundeførere som ønsker å lære mer om gr C (i praksis), med ulike typer hunder. Lisens nødvendig.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Konkurranseformen RIK inneholder 3 likeverdige disipliner: A (lydighet), B (spor) C (bitearbeid).
Ekvipasjene må ha C lisens utstedt fra NKK, og ta denne med til hver samling. Blir det få deltagere på kurset vil man kunne bruke noe av tiden til de andre disiplinene innen RIK (spor/lydighet). Dette fordi gr C er slitsomt for hundene, og de kan ha behov for avveksling.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Praktisk og teoretisk trening av gruppe C arbeid

Stikkord:

Muntlig presentasjon av hundens og førerens tidligere erfaring, samt hvilke områder/tema hundefører ønsker å fokusere på. Den første treningsøkten brukes til å kartlegge ytelse og annlegg hos hunden, samt samspillet mellom hund og hundefører. Grundig evaluering av den første treningsøkten. Samme dag har ekvipasjen flere treningsøkter, og de evalueres fortløpende. Evaluering = kartlegging og planlegging videre

Muntlig presentasjon av hundens og førerens tidligere erfaring, samt hvilke områder/tema hundefører ønsker å fokusere på. Den første treningsøkten brukes til å kartlegge ytelse og annlegg hos hunden, samt samspillet mellom hund og hundefører. Grundig evaluering av den første treningsøkten. Samme dag har ekvipasjen flere treningsøkter, og de evalueres fortløpende.
Evaluering = kartlegging og planlegging videre.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under kontinuerlig veildedning fra instruktør. En ekvipasje av gangen. Evaluering skjer fortløpende. Teoretisk læring hvor det er behov.

Problemstillinger:

Hvilken type hund har man fremfor seg? Hvordan skal øvelsen se ut til slutt? Hvordan kan man legge opp treningen slik at momentet blir så godt som mulig med akkurat denne hunden?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk og teoretisk trening av gr C.

Stikkord:

Gjennomgang av forrige treningssamling. Praktisk trening, med fortløpende evaluering av hundenes respons og ekvipasjens progresjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under kontinuerlig veildedning fra instruktør. En ekvipasje av gangen. Evaluering skjer fortløpende. Instruktører har teori der det er hehov.

Problemstillinger:

Hvordan har hundens respons fra første samlingen vært? Har det kommet frem andre ting under treningen som man bør ta tak i?

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk og teoretisk trening av gr C.

Stikkord:

Gjennomgang av forrige treningssamling. Praktisk trening, med fortløpende evaluering av hundenes respons og ekvipasjens progresjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under kontinuerlig veildedning fra instruktør. En ekvipasje av gangen. Evaluering skjer fortløpende. Teoretisk læring når det er behov.

Problemstillinger:

Hvordan har hundens respons fra første og andre samlingen vært? Har det kommet frem andre ting under treningen som man bør ta tak i?
Hva skal det jobbes med mot neste samling?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Regler for internasjonale konkurranser.

Krav til lærer/instruktør:

En erfaren, godkjent instruktør (figurant) som kjenner RIK sporten godt, både som deltager og instruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Regler for internasjonale konkurranser.

Opplegg for evaluering:

Instruktøren gir hver enkelt ekvipasje en personlig tilbakemelding og videre treningsopplegg.