1345 Retrieverjakt - intro.

Mål:

Gi en teoretisk og praktisk innføring i grunnleggende jakttreningsprinsipper ved å gi hundeføreren treningsmetoder og øvelser som gjør hunden egnet til å delta på jaktprøver.

Målgruppe:

Jaktinteresserte retrievereiere med uerfarne hunder.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurse

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teorikveld. Presentasjon. Hva er retrieverjakt?

Stikkord:

Presentasjon av instruktør og kursdeltakere.
Hva er retrieverjakt?
Ord og uttrykk
. Nødvendig utstyr

Arbeidsform og gjennomføring:

Klasseromsundervisning. Foredrag.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Ro. Sitt og bli.

Stikkord:

Hvordan trene RO.
Hvordan lære hunden kommandoene "Sitt" og "Sitt og bli". Forstyrrelser.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser ute.

Problemstillinger:

Fører må kunne forlate hunden uten at den flytter på seg.
Under jakt må en retriever være rolig. Kunne sitte og vente på tur.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Innkalling. Fotgåing. Introduksjon til apport.

Stikkord:

Innkalling med stemme/fløyte.
Fotgåing på linje/Walk-up.
Hilse på dommer.
Introdusere dummy.
Introdusere dummy

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser ute.

Problemstillinger:

Under jakt må hunden forholde seg til fører. Holde seg tett inntil. Ikke søke kontakt med andre hunder. Retrievere kan måtte arbeide samtidig med flere hunder.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Apport: Avlevering

Stikkord:

Videreføring av innkalling.
Gå fot med dummy. Apportering.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser ute.

Problemstillinger:

Skadeskutt vilt må raskt bringes tilbake til fører.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Fremadsendig/dirigering.

Stikkord:

Fremadsending mot matskål.
Hvordan lære hunden dirigering; høyre/venstre og bakover/ut.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser ute

Problemstillinger:

Fører, men ikke hunden, vet hvor skadeskutt vilt ligger.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Markering/apport.

Stikkord:

Kast av dummy - fører henter.
Kast av dummy - hund og fører henter.
Kast av dummy - hund henter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser ute.

Problemstillinger:

Hunden må sitte i ro til kommando er gitt.
Huske hvor dummy/vilt falt.
Hente og avlevere i hånd.

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Søk

Stikkord:

Feltsøk. Nærsøk.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser ute.

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Vannarbeid. Introduksjon til vilt. Gjennomgang av Kvalifiseringsprøve.

Stikkord:

Avlevering fra vann.
Hundene presenteres for vilt; and og kanin.
Praktisk gjennomgang av Kvalifiseringsprøven.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser ute.

Problemstillinger:

Hunden skal ikke riste seg med dummy/vilt i munnen.
Ikke alle hunder vil bære vilt.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Div. artikler. Lena Bratsberg; Retreveren som apportør.

Krav til lærer/instruktør:

Erfaring i jaktprøver med egen hund. Og evt. godkjent instruktør gjennom NKK eller tilsvarende utdannelser.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Div. artikler. Lena Bratsberg; Retrieveren som apportør

Opplegg for evaluering:

Gjennomføre Kvalifiseringsprøve. Evalueringsskjema deles ut siste kveld.