1336 Lydighet klasse 1 og 2

Mål:

Gjennomgang av innlæring/perfeksjonering av øvelsene i klasse 1 og 2 programmet.

Målgruppe:

LP-utøvere som ønsker å konkurrere på høyere nivå med sin hund.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Teori/motivasjon/presisjon

Stikkord:

Gjennomgang av momentene i klasse 1 og 2. Hvordan øke hundens motivasjon for å utføre øvelsene, benytte riktig belønning. Hvordan lære inn/forbedre momentene i øvelsene.

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruksjon/praktisk trening med instruktør

Problemstillinger:

Instruktøren tar opp aktuelle temaer, kursdeltakerene tar opp de spesifikke utfordringene de har med sin hund i øvelser i kl. 1 og 2 programmet.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Presisjon/ gjennomgang av øvelser i kl. 1 og 2.

Stikkord:

Gjennomgang av øvelsenes hovedmomenter, hvordan trene inn disse riktig/forbedre øvelsene. Andre øvelser enn det man gikk igjennom på første samling.

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruksjon/praktisk trening med instruktør.

Problemstillinger:

Kursdeltakerene tar opp spesifikke utfordringer de har med sin hund, andre øvelser enn på første samling. I løpet av helgen vil de fleste av øvelsene i kl. 1 og 2 være gjennomgått.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Deltakerene sørger selv for å notere ned alle treningstips/veiledning som blir gitt i løpet av kurset.

Krav til lærer/instruktør:

Utdannet instruktør som selv konkurrerer/har konkurrert på høyt nivå.

Opplegg for evaluering:

Kurset evalueres av kursdeltakerne ved avslutning av kurset.