1333 Partering av slakt

Mål:

Kurset har som mål å gi deltakerne en teoretisk og praktisk innføring i behandling av slakt.
Kurset tar for seg alle sider ved slakting, som; hygiene, redskap, oppbevaring, behandling og nedskjæring/oppdeling.
Kurset tar for seg ulike dyr og deltakerne lærer å gjenkjenne de ulike deler av dyret.

Målgruppe:

Alle som ønsker å vite mer om handtering og nedskjæring av slakt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Kurset krever plass for gjennomføring og det vil bli satt et tak på maksimalt 10 deltakere pr. kurs

Eventuelle merknader:

Kurset skal formidle kunnskaper og erfaringer vedrørende alternative måter å behandle slakt på. Dette var kunnskaper som var vanlig i de fleste husholdninger for en til to generasjoner siden, men som nå er ukjent for de aller fleste

Kurset er med lærer/instruktør og går over 16 timer.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Presentasjon av kurset og opplegget.

Stikkord:

Teori.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning om oppdeling av slakt. Presentasjon av nødvendig utstyr. Gjenkjenning av deler av slaktet. Gjenkjenning av stykningsdeler av slakt av lam, gris og storfe.

Problemstillinger:

Lære å bli kjent med hvordan et slakt av ulike dyreslag ser ut og hvor de enkelte stykningsdeler sitter.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Lam.

Stikkord:

Repetisjon av teori fra første samling. Teori om hvordan opprettholde god hygiene. Praktisk trening i nedskjæring av lam. Teori om de ulike stykningsdeler og hva de er best egnet til.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning og repetisjon av 1. samling vedr. lam. Praktisk bruk av kniven på et lammeslakt med individuell instruksjon fra lærer.

Problemstillinger:

Lære og se stykningsdelene på et lammeslakt og lære å bruke kniven.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Storfe.

Stikkord:

Repetisjon av teori. Påminning om hygiene. Praktisk trening i bruk av kniv og sag for oppdeling av storfe. Teori om de ulike stykningsdeler og hva de er best egnet til.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning og repetisjon av 1. samling vedr.storfe. Praktisk bruk av kniv og sag på et storfeslakt med individuell instruksjon fra lærer.

Problemstillinger:

Lære og se stykningsdelene på et storfeslakt og lære å bruke kniv og sag.

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Gris.

Stikkord:

Repetisjon av teori. Påminning om hygiene. Praktisk trening i bruk av kniv og sag for oppdeling av et griseslakt. Teori om de ulike stykningsdeler og hva de er best egnet til. Evaluering av kurset.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning og repetisjon av 1. samling vedr. gris. Praktisk bruk av kniv og sag på et griseslakt med individuell instruksjon fra lærer.

Problemstillinger:

Lære og se stykningsdelene på et griseslakt og lære å bruke kniv og sag.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Det er utarbeidet to hefter som inneholder teorien for kurset og som kursdeltakerne vil få. Heftene kan fåes ved henvendelse til Studieforbundet natur og miljø.

Krav til lærer/instruktør:

Kursholder er tidligere bonde og har drevet eget godkjent gardsslakteri og nedskjæringsbedrift.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Kursholder har lang praktisk erfaring fra slakting og nedskjæring. I tillegg finnes det mange eldre lærebøker om emnet.

Opplegg for evaluering:

Det vil bli gjennomført en egen evaluering på siste samling.