1329 Agility kl 1 - konkurranse

Mål:

Opprettholde kl 1 nivået til deltakerne slik at de kan videreutvikle ekvipasjen til kl 2 nivå

Målgruppe:

Alle deltakere som trener agility, som er iferd med å starte i konkurranser eller har startet (må ha gått nybegynnerkurs og videregående kurs og deltatt på videregåendetrening)

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Minimum timer som må gjennomføres: 12 t. Maksimum antall timer: 20 t
Kurset kan gjennomføres på 2 måter: Helgesamling, 2 x 6 t eller for en periode hvor treningene er delt opp i færre timer (min.2 t pr gang)

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Klasse 2 bane, trening av deltakernes ferdigheter for å heve nivået på ekvipasje til kl 2

Stikkord:

Hinderdiskriminering (tunnel/felt, motsatt tunnelinngang, bakbytter, framforbytter, slalominnganger)

Arbeidsform og gjennomføring:

Sette opp en klasse 2 bane, dele opp i mindre kombinasjoner

Problemstillinger:

Hvordan velge riktig handling (ref stikkordene ovenfor)?
Viktig del av kurset er at alle deltagere er med på diskusjon sammen med instruktør, for å kartlegge muligheter for best mulige løsninger og for å kunne kartlegge hva feil valg i handling fører til

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Klasse 1 bane

Stikkord:

Hindersikkerhet, fremadsending, jobbe nært hunden/jobbe langt ifra hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

Sette opp en kl 1 bane, dele opp i mindre kombinasjoner

Problemstillinger:

Hva er ekvipasjens sterke og svake side ift enkelthinderene?
Konkrete arb.oppgaver for å utvikle ekvipasjen videre etter endt kurs.

Krav til lærer/instruktør:

må ha trinn 2 utdanning, ha deltatt i kl 2 m/egen hund eller aktiv dommer

Opplegg for evaluering:

http://www.naturogmiljo.no/materiell/filer/evalueringsskjema.pdf