1328 Agility-konkurranse kl 3 helg

Mål:

Gi hundeier med ekvipasje erfaring i mesterskapsbaner og få frem svake sider som må utvikles

Målgruppe:

alle ekvipasjer som konkurrerer i kl 2 (med god erfaring)og kl 3 ekvipasjer

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Minimum timer som må gjennomføres: 12 t
Maksimum antall timer: 20 t
Kurset kan gjennomføres på 2 måter: Helgesamling, 2 x 6 t eller for en periode hvor treningene er delt opp i færre timer (min.2 t pr gang)

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Mesterskapsbaner (feks hente baner fra Norgesmesterskap, Nordisk Mesterskap, VM for å nevne noen)

Stikkord:

Handlingsvalg, hundens linje, effektiv tidforbruk for den enkelte løsning

Arbeidsform og gjennomføring:

Sette opp hel bane og jobbe den i deler før man avslutter med å fullføre hele

Problemstillinger:

Ulike handlingsvalg representeres gjerne ved at ulike valg har en handlingsløsning i gitte situasjoner, som de velger. Hva er typisk norsk? Hva er trenden i andre land?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Kl 3 bane

Stikkord:

Handlingsvalg, hundens linje, effektiv tidforbruk for den enkelte løsning

Arbeidsform og gjennomføring:

Sette opp en klasse 3 bane, gå hele banen. Deretter en gruppediskusjon for hver del med alternative løsninger. Tidtaking av den enkelte ekvipasje ift ulike løsninger

Problemstillinger:

Handlingsvalg. Hva utgjør ett valg av handling tidsmessig?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Studere film fra årets mesterskap

Krav til lærer/instruktør:

Trinn 2 / trinn 3 autorisasjon
Må være/ha vært aktiv utøver i klasse 3

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Studere film fra årets mesterskap og studere baner til mesterskapsdommere (de sist og de som kommer fremover)

Opplegg for evaluering:

http://www.naturogmiljo.no/materiell/filer/evalueringsskjema.pdf