1327 Agility-konkurranse kl 2 helg

Mål:

Gi deltakerne kunnskap slik at de kan opprettholde kl 2 nivå på ekvipasjen og videreutvikle den til kl 3 nivå

Målgruppe:

Alle ekvipasjer som konkurrer i kl 1 (med god erfaring)og kl 2

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Minimum timer som må gjennomføres: 12 t
Maksimum antall timer: 20 t
Kurset kan gjennomføres på 2 måter: Helgesamling, 2 x 6 t eller for en periode hvor treningene er delt opp i færre timer (min.2 t pr gang)

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Klasse 3 bane, opplæring av ferdigheter for å heve nivået på ekvipasjen til kl 3

Stikkord:

Hinderdiskriminering, slalominnganger, utvikle timing for ulike handlingsvalg, jobbe tett på hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

Sette opp en klasse 3 bane, dele opp i mindre kombinasjoner

Problemstillinger:

Hvordan velge riktig handling (ref stikkordene ovenfor)? Viktig del av kurset er at alle deltagere er med på diskusjon sammen med instruktør, for å kartlegge muligheter for best mulige løsninger og for å kunne kartlegge hva feil valg i handling fører til

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Klasse 2 bane, opplæring av ferdigheter som trengs på konkurransebaner i dagens kl 2

Stikkord:

Hinderdiskriminering (tunnel/felt), motsatt tunnelinngang, bakbytter, framforbytter, slalominnganger

Arbeidsform og gjennomføring:

Sette opp en kl 2 bane, dele opp i mindre kombinasjoner

Problemstillinger:

Hva er ekvipasjens sterke og svake side ift enkelthinderene iht nivået i kl 2. Konkrete arb.oppgaver spesifiseres for ekvipasjen med tanke på å utvikle ekvipasjen i videre trening etter endt kurs.

Krav til lærer/instruktør:

Må være min. trinn 2 og ha deltatt i klasse 3 med egen hund eller være aktiv dommer

Opplegg for evaluering:

http://www.naturogmiljo.no/materiell/filer/evalueringsskjema.pdf