1291 Opplæringsjakt på villrein

Mål:

Lær om villrein, jakttradisjoner og jaktmetoder.
Lære jaktteknikker/jaktstrategier som gjør deg til en bedre villreinjeger.
Lære hvordan man håndterer felt vilt fra skudd til det henger ferdig gjortopp.

Målgruppe:

Ferske jegere og jegere som ikke tidligere har jaktet storvilt, sekundært jegere som ikke har jaktet villrein, men har erfaring fra storviltjakt.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.
Antall deltagere er avhengig av hva som er tilgjengelig av terreng. Det legges opp til 2 deltagere pr veileder.

Eventuelle merknader:

Deltagerne må ha eget våpen og på forhånd han tatt den obligatoriske storviltprøven i hht gjeldene regelverk.

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Forbedredelse til jakt

Stikkord:

Sjekk av godkjent storviltprøve, samt jegeravgift. Samling for praktisk skyting med mål om å se at riflene går riktig. Gjennomgang av sikkerthetspraksis mht til våpenhåndtering, gjennomgang av skytestillinger vanlig på villreinjakt.
Etablering av jaktleir med lavvo og område for å henge opp kjøtt.
Forberedelser til første jaktdag. Gjennomgang av nødvendig utstyr som må være med. Skikk og bruk av jaktradio. Inndeling i lag. Teori om ulikheten mellom kjønn og alder på villrein. Kort om vanlige jaktmetoder og strategier. Bruk av kart, gps, grenser og terrengavsnitt. Kort om kjøtthåndtering i terrenget.

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Første jaktdag

Stikkord:

Sjekk av godkjent storviltprøve, samt jegeravgift. Samling for praktisk skyting med mål om å se at riflene går riktig. Gjennomgang av sikkerthetspraksis mht til våpenhåndtering, gjennomgang av skytestillinger vanlig på villreinjakt.
Etablering av jaktleir med lavvo og område for å henge opp kjøtt.
Forberedelser til første jaktdag. Gjennomgang av nødvendig utstyr som må være med. Skikk og bruk av jaktradio. Inndeling i lag. Teori om ulikheten mellom kjønn og alder på villrein. Kort om vanlige jaktmetoder og strategier. Bruk av kart, gps, grenser og terrengavsnitt. Kort om kjøtthåndtering i terrenget.

Arbeidsform og gjennomføring:

Klargjøring for jakt. Repetisjon av jaktmetoder og strategier, gevir i forhold til kjønn og alder, samt bruk av vind og terreng. Praktisk jakt. Håndtering av kjøtt på slakteplassen. Ulike metoder å frakte ut kjøttet på. Opphenging av kjøtt.

Problemstillinger:

Bruk av vind og terreng. Hvordan stille inn på en flokk? Hvordan velge ut rett dyr? Påskutt dyrs skuddreaksjon. Slakting og transport av felt vilt.

3. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Andre jaktdag

Stikkord:

Klargjøring for jakt. Repetisjon av jaktmetoder og strategier, gevir i forhold til kjønn og alder, samt bruk av vind og terreng.
Praktisk jakt.
Håndtering av kjøtt på slakteplassen. Ulike metoder å frakte ut kjøttet på. Opphenging av kjøtt.
Oppsummering av dagen, teori om hvordan skaffe seg egen reinsjakt. Utdeling av kursbevis.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk demonstrasjon på evt dyr som er skutt dagen før. Bruk av plansjer. Tegning og forklaring.

Problemstillinger:

Hvordan oppføre seg sammen med andre jegere som jakter på samme flokk. Hva er riktig oppførsel slik at flere får en sjanse. Hvilke utfordringer har man.

Litteratur/materiell for deltakerne:

DNs feltbok Plakater om villrein. Reinsfigur for skyteprøven Bøker med bilder av ulike kjønn og alder.

Krav til lærer/instruktør:

Erfaren villreinjeger

Opplegg for evaluering:

Skriftlig ved bruk av eget skjema for slik hos NJFF, samt muntlig evalering