1290 Aversjon instruktør

Mål:

Deltakerne skal kjenne rammevilkårene for aversjonsdressur
Deltakerne skal ha gjennomgått grunnleggende formidlingskunnskap
Deltakerne skal være kjent med instruktørsidene på http//:www.njff.no og materiell som finnes der
Deltakerne skal gjennom kurset få felles forståelse for praktisk virksomhet
Deltakerne skal kjenne rapporteringsrutiner

Målgruppe:

Kandidater til å virke som aversjonsinstruktør

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset strekker seg over 12 timer
Kvalifiserende:
Kurset kvalifiserer for autorisasjon som aversjonsinstruktør. Autorisasjon forutsetter inngått avtale med sin forening/klubb tilknyttet NJFF eller jakthundforbund NJFF har avtale med.
Kunnskapstest:
Ja
Aspirantarbeid: For å bli autorisert instruktør, kreves det i tillegg at du som aspirant etter endt kurs må ha testet minst ti hunder av fire forskjellige raser under tilsyn av autorisert bruker. Minimum fem av disse hundene skal ikke ha vært aversjonstestet tidligere. Autorisert bruker skal da gi skriftlig vurdering av aspirantens arbeide til fylkesinstruktør.
Grunnpris:
Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset.
Kompetansekrav: Gjennomført kurset 6231 Jakthund grunnkurs eller tilsvarende

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

a) Instruktørordningen i NJFF (1,5 timer)
b) Formidlingskunnskap (2 timer)
c) Grunnkurs i dressur (2 timer)

Stikkord:

a) Hvem gjør hva? Instruktørsidene på http//:www.njff.no Samarbeid mellom NJFF og jakthundforbundene
b) Grunnleggende pedagogikk og praktisk veiledning
c) Teoretisk gjennomgang av grunnleggende dressurforståelse og - metodikk

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk og praktisk

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

a) Aversjonsdressur, teori(2,5 timer)
b) Aversjonsdressur, praksis(4 timer)

Stikkord:

a) Gjennomgang av kursheftet
b) Praktiske demonstrasjoner og øvelser. Diskusjon og erfaringsutvikling

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk

Krav til lærer/instruktør:

Kurset skal ledes av en autorisert Fylkesinstruktør for Aversjon.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Til samling 1:
a) Standardavtale “Min side” på http//:www.njff.no
b) PP Kursleder instruktørutdanning
c) PP
Til samling 2:
a) PP kurshefte