1288 Utstillingsarrangørkurs

Mål:

Gi praktiske og teoretiske kunnskaper i avholdelse av hundeutstillinger.

Målgruppe:

Potensielle utstillingsarrangører.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Organisering.

Stikkord:

Regelverk, oppnevnelse av komitéer, søknader, invitasjoner. Økonomiske rammer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk undervisning, plenums samtaler.

Problemstillinger: Tidsperspektiv. Utstillingsstørrelse, kapasitet.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Systematisering.

Stikkord:

Anmeldelsesrutiner, markedsføring, katalogproduksjon, rekvisita. P.M.produksjoner.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk undervisning, plenum samtaler.

Problemstillinger og arbeidsmåter:

Fordeling av raser pr. dommer. Antall hunder pr. dommer. Oppsett av P.M.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Praktisk gjennomføring av arrangementet, etterarbeide.

Stikkord:

Funksjonær-funksjoner. Kontrollarbeid, ferdiggjøring av papirer for innsending og godkjenning, økonomiske forpliktelser, evaluering.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk undervisning, plenum samtaler.

Problemstillinger:

Funksjonær størrelse, oppgjør til dommer og ringpersonell, økonomi.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kursmappe og regelverk , skjema og veiledningshefte. Bestilles hos NKK.