1274 Apportprøvekurs- demovideo

Mål:

Deltakerne skal etter kurset vite hvordan en apportkonkurranse foregår, hvilke krav som stilles til hundene i UK og AK klassen.
Og de får praktisk trening og veiledning i alle øvelsene.

Målgruppe:

Hundeeiere som har lært hunden grunnleggende apport og som ønsker å starte på apportkonkurranser

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for inntil 7 deltakere per instruktør. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Apportprøvekurset forutsetter at grunnleggende kunnskap om apport er tilstede.

1. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

Presentasjoner, lover og regler rundt hundehold.

Stikkord:

Presentasjoner av instruktør(er), deltagere, deres hunder og deres forventinger til kurset. Hundens sanser og motivasjon til læring.
Gjennomgang av hvilket lovverk som arrangør og deltagere må forholde seg til. Prøvens gjennomføring, Prøvekritikkskjema, påmeldingsrutiner.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, presentasjon og diskusjon

Problemstillinger:

Spørsmål og svar til stikkordene

2. samling

Timer med lærer: 6

Timer uten lærer: 3

Tema:

Gjennomgang av søk og spor øvelsene

Stikkord:

Gjennomgang av hvordan øvelsene foregår, og hvordan det dømmes. Hvordan legges øvelsen opp, plassering av vilt, bruk av vind, avstander.
Hvilke elementer i øvelsen kan det trekkes poeng for, og hva legges det vekt på.

Arbeidsform og gjennomføring:

Innledende teori og gjennomgang av øvelsen, deretter praktisk visning og trening med egne hunder. Dagen avsluttes med egentrening med individuell tilbakemelding til hver enkelt deltaker

Problemstillinger:

Hundens forutsetninger, lederskap. Trekkområder, egenskapsregistrering. Spørsmål og svar

3. samling

Timer med lærer: 6

Timer uten lærer: 3

Tema:

Gjennomgang av vannøvelsen

Stikkord:

Gjennomgang av hvordan øvelsen foregår, og hvordan det dømmes. Hvordan legges øvelsen opp, plassering av vilt, bruk av vind, avstander.
Hvilke elementer i øvelsen kan det trekkes poeng for, og hva legges det vekt på.

Arbeidsform og gjennomføring:

Innledende teori og gjennomgang av øvelsen, deretter praktisk visning og trening med egne hunder. Dagen avsluttes med egentrening med individuell tilbakemelding til hver enkelt deltaker.

Problemstillinger:

Trekkområder, egenskapsregistrering. Spørsmål og svar.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kurshefte, langline, dummy, kritikkskjema til prøven

Krav til lærer/instruktør:

Apportprøvedommer, eller lang erfaring som deltaker og hjelper på apportprøver, med krav til 1AK premie på egendressert hund.
Arrangør holder apportvilt til kurset

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Dommerhåndbok for fuglehundprøver, NKK\'s regler for fuglehundprøver, Trekktabell for Apportprøvedommere, Lokale kommunale bestemmelser.

Opplegg for evaluering:

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere hver kurskveld, samt oppsummering blant instruktørene i etterkant av kurset