127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer

Godkjent for 8-30 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Hovedmål: Øke kunnskap om kryptogamer gjennom innsamling og bestemmelse av materiale.

Delmål:

 • Lære å samle inn materiale på en hensynsfull og riktig måte.
 • Lære å samle inn nødvendig informasjon i forbindelse med senere bestemmelse og etikettering av materiale.
 • Lære å bestemme kryptogamer ved hjelp av ulike teknikker for preparering av materiale, bruk av mikroskop og bruk av egnet litteratur.
 • Øvelse i å rapportere ferdig bestemte observasjoner og belegg i Artsobservasjoner.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle med interesse for kartlegging og bestemmelse av kryptogamer

Kursinnhold

Kurset legger opp til å samle inn og bestemme kryptogamer. Innsamlingen skjer ved at det tas belegg av de ulike artene. Funnet stedfestes og etiketteres for eventuell innsending til offentlige herbarier i ettertid. Det etterstrebes også å legge inn alle funn i Artsobservasjoner etter at bestemmelsene er fullført.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Gruppearbeid
 • Studiesirkel (uten lærer)
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Foreløpig ikke utarbeidet.

Krav til lærer/instruktør

Skal ha bred erfaring med innsamling og bestemmelse av kryptogamer, samt erfaring med etikettering og innsending av observasjonsdata og materiale.

Læringsressurser

Bruk av diverse svenske, engelske og norske bøker, artikler og nettsider innen fagområdet

Eventuelle merknader

Stor fleksibilitet i tidsramme, skyldes ønske om å kunne benytte samme studieplan til liknende kurs med samme innhold, uavhengig om de arrangeres som fulle dager en langhelg eller som enkeltdager.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.