1251 Jaktleders ansvar

Mål:

Deltakerne skal ha fått innsikt i:
- lover, forskrifter
- forvaltning
- human og sikker jakt
- skuddplass og ettersøk
- skadeskytingsundersøkelsen og tilrettelegging for trening med eget jaktlag
- forberedelse til jakt, praktisk jakt, etterarbeid

Målgruppe:

Jaktledere, hundeførere (begge bør delta!), jaktlag, forvaltere i kommuner m.fl.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Helt opp til arrangøren, avhenger av kurslokale som brukes.

Eventuelle merknader:

Kurset bygger på teoretisk gjennomgang av jaktleders oppgaver og ansvar overfor kommune, vald og eget jaktlag. Praktisk opplæring/stimulering i opptreden og arbeid på skuddplass, bruk av hund på skuddplass, rollefordeling ved skadeskyting. Med bakgrunn i resultater fra skadeskytingsundersøkelse, instruksjon/trening i jaktskyting med rifle spesielt rettet mot de situasjoner som oftest gir skadeskyting ved storviltjakt. Ideer og momenter som enkelt kan tas med og brukes innen eget jaktlag.
Kurset går over 2 dager (16 t).
Kommentar:
Ulike skuddplasser vises og gås igjennom, f.eks bom, beinskudd, kjeveskudd, hjerte/lungeskudd, vomskudd, etc.
Jaktrelatert skyting på ulike figurer og ulike hold. Banen avgjør hvilke mål som benyttes. Skape motivasjon for egen trening og innen eget jaktlag.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Presentasjon, gjennomgang av program og praktisk info.
Krav til jaktleder.
Lover og forskrifter.
Skuddplass og ettersøk.Rolleklargjøring.
Skuddplass og ettersøk.
Arbeid på skuddplass og bruk av hund.

Stikkord:

Human og sikker jakt. Jaktleders egenskaper. Jaktetikk. Problemløsning.
Naturmangfoldsloven. Viltloven. Våpenloven. Hundeloven. Forskrift om utøving av jakt, felling og fangst. Forvaltning av hjortevilt.

Arbeidsform og gjennomføring:

Det brukes teori og gruppearbeid i undervisningen. Arbeid på skuddplass foregår i praksis i grupper, gjerne med rollespill.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Forvaltning.
Krav til Jaktleder.
Sikker jakt.

Stikkord:

Forvaltningsansvaret. Driftsplan. Avskytingsavtaler.
Forberedelser til jakt. Praktisk jakt. Etterarbeid. Problemløsning.
Skadeskytingsundersøkelsen.
Praktisk skyting under instruksjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Det brukes teori og gruppearbeid.
Under skadeskytingsundersøkelsen brukes i tillegg demonstrasjon.
Praktisk skyting under instruksjon.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Heftet:
“Jaktleders ansvar”, NJFF, 2013
Heftene fra “Bedre jakt undersøkelsene” på elg, hjort, villrein og rådyr, NJFF
“Gruppeoppgaver til lovverk, forskrifter og problemløsning”
Dopapir. Latexhandsker. Rifle. Ammunisjon.
Klær og utstyr for å være ute.

Krav til lærer/instruktør:

Kurset arrangeres av NJFFs fylkeslag og ved Jakt- og Fiskesenteret. Instruktørene ved kurset må ha kompetanse og autorisasjon som instruktører for jegerprøven, ettersøk og rifleskyting, samt inneha god kunnskap om forvaltning av hjortevilt og erfaring som storviltjeger.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Det er utarbeidet ppt som instruktørene kan laste ned gjennom instruktørsidene på NJFF portalen.

Opplegg for evaluering:

Kurs evalueringsskjema utleveres etter endt kurs.