1228 Jaktprøvedommer elghund - løshund

Kurset har som formål å utdanne jaktrøvedommere for Elghunder - Løshund. dette gjøres gjennom: - gjennomgang av etikk og regelverk med opplæring i bedømmelse og kritikkskriving på jaktprøve Elghund - løshund samt utdanning til fersksporprøve og elgsporprøve.

Målgruppe:

Egnede kandidater som er aktive jegere med god erfaring på jakt med løshund som ønsker å utdanne seg som jaktrøvedommer for Elghunder - Løshund.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

I kurset inngår teoretisk utdanning for elghunder - løshund i henhold til Norske Elghundklubber forbund sitt utdanningskompendium. Den teoretiske utdanningen tar også for seg fersksporprøve og elgsporprøve som er en del av utdanningsopplæringen for en løshundommer. Egnede kandidater anmodes av respektive klubbers styre om å utdanne seg til dommere når nødvendig kvalifikasjoner er til stede. Kandidater til jaktprøvedommere må selv være aktiv jeger ha god erfaring med den jaktform de i framtiden skal bedømme. Det må dessuten legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Viktig her er vurderingsevnen, pålitelighet og skriftlig og muntlig fremstilling. Kandidater til jaktprøvedommere må selv ha trent og ført hund til premie på jaktprøve og ha ført hund til bestått sporprøve.

1. samling

Timer med lærer: 8

Timer uten lærer: 0

Tema:

Teori med etikk og regler.

Stikkord:

Etikk i dommergjerningen, teoretisk gjennomgang fersksporprøver, elgsporprøver og jaktrøveregler for elghunder - løshund

Arbeidsform:

Forelesning med avsluttende oppgaveløsning innenfor prøvedømming.

Problemstillinger:

Oppgaveløsning med diskusjon og argumentering for begrunnet poengsetting i det enkelte moment.

2. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 0

Tema:

Elevarbeid ferskspor

Stikkord:

Fersksporprøve over 30 minutter på spor av friskt hjortevilt.

Arbeidsform:

Bedømme og skrive kritikk på fersksporprøve.

Problemstillinger:

Dommerelev skal skrive dommerkritikk på vanlig skjema som leveres til prøveleder før dommermøtet. Eleven skal delta på dommermøtet og begrunne sin kritikk av hunden for prøveleder, NKKs representant og den dommer eleven har fungert under. Denne gjennomgang tas med eleven(e) umiddelbart etter at selve dommermøte er avsluttet. På grunnlag av dette vurderer dommeren om elevarbeidet skal godkjennes.

3. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

Elevarbeid elgsporprøve

Stikkord:

Elgsporsporprøve over 30 minutter sporing på spor av friskt hjortevilt med påfølgende 30 minuters pause for å simulere ompostering for så å avslutte med 30 minutters sporing på det opprinnelige sporet.

Arbeidsform:

Bedømme og skrive kritikk på elgsporprøve.

Problemstillinger:

Dommerelev skal skrive dommerkritikk på vanlig skjema som leveres til prøveleder før dommermøtet. Eleven skal delta på dommermøtet og begrunne sin kritikk av hunden for prøveleder, NKKs representant og den dommer eleven har fungert under. Denne gjennomgang tas med eleven(e) umiddelbart etter at selve dommermøte er avsluttet. På grunnlag av dette vurderer dommeren om elevarbeidet skal godkjennes.

4. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 0

Tema:

Aspirantarbeid fersksporprøver

Stikkord:

Fersksporprøve over 30 minutter på spor av friskt hjortevilt.

Arbeidsform:

Selvstendig bedømme og skrive kritikk på fersksporprøve.

Problemstillinger:

Når aspirantarbeidet er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøte, leveres inn til prøvens leder i lukket konvolutt. Arbeidet behandles på dommermøte av de dommere som har hatt med aspiranten ute i marken - hvor også NKKs representant og prøvens leder er til stede. Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan aspirant innkalles og eksamineres i regler og evt. forklare nærmere bedømmelse. Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon fylles kortet ut med nødvendig data. Kortet sendes deretter til NKK som avgjør om aspiranten autoriseres, utsteder dommerautorisasjon og registrere den nye dommer i sitt kartotek. Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kortet. Det skal også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke.

5. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

Aspirantarbeid elgsporprøve

Stikkord:

Elgsporsporprøve over 30 minutter sporing på spor av friskt hjortevilt med påfølgende 30 minuters pause for å simulere ompostering for så å avslutte med 30 minutters sporing på det opprinnelige sporet.

Arbeidsform:

Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elgsporprøve.

Problemstillinger:

Når aspirantarbeidet er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøte, leveres inn til prøvens leder i lukket konvolutt. Arbeidet behandles på dommermøte av de dommere som har hatt med aspiranten ute i marken - hvor også NKKs representant og prøvens leder er til stede. Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan aspirant innkalles og eksamineres i regler og evt. forklare nærmere bedømmelse. Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon fylles kortet ut med nødvendig data. Kortet sendes deretter til NKK som avgjør om aspiranten autoriseres, utsteder dommerautorisasjon og registrere den nye dommer i sitt kartotek. Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kortet. Det skal også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke.

6. samling

Timer med lærer: 8

Timer uten lærer: 0

Tema:

Elevarbeid elghundprøver - løshund

Stikkord:

Jaktprøve med forberedelse og påfølgende dommermøte.

Arbeidsform:

Bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - løshund

Problemstillinger:

Dommerelev skal stille forberdet og ha skrevet dommerkritikk på vanlig skjema som leveres til prøveleder før dommermøtet. Eleven skal delta på dommermøtet og begrunne sin kritikk av hunden for prøveleder, NKKs representant og den dommer eleven har fungert under. Denne gjennomgang tas med eleven(e) umiddelbart etter at selve dommermøte er avsluttet. På grunnlag av dette vurderer dommeren om elevarbeidet skal godkjennes. Elevarbeidet skal gåes over 2 dager. Elevarbeidet kan taes som settedommer en av dagene. Elev- og aspirantarbeid skal gå over to år.

7. samling

Timer med lærer: 8

Timer uten lærer: 0

Tema:

Elevarbeid elghundprøver - løshund

Stikkord:

Jaktprøve med forberedelse og påfølgende dommermøte.

Arbeidsform:

Bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - løshund

Problemstillinger:

Dommerelev skal stille forberdet og ha skrevet dommerkritikk på vanlig skjema som leveres til prøveleder før dommermøtet. Eleven skal delta på dommermøtet og begrunne sin kritikk av hunden for prøveleder, NKKs representant og den dommer eleven har fungert under. Denne gjennomgang tas med eleven(e) umiddelbart etter at selve dommermøte er avsluttet. På grunnlag av dette vurderer dommeren om elevarbeidet skal godkjennes. Elevarbeidet skal gåes over 2 dager. Elevarbeidet kan taes som settedommer en av dagene. Elev- og aspirantarbeid skal gå over to år.

8. samling

Timer med lærer: 8

Timer uten lærer: 0

Tema:

Aspirantarbeid elghundprøver - løshund

Stikkord:

Jaktprøve med forberedelse og påfølgende dommermøte.

Arbeidsform:

Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - løshund. Ca 50% av alle prøvestarter avvikles med at hunden ikke er bedømt i alle momenter slik at aspirantareidet ikke kan godkjennes.

Problemstillinger:

Når aspirantarbeidet er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøte, leveres inn til prøvens leder i lukket konvolutt. Arbeidet behandles på dommermøte av de dommere som har hatt med aspiranten ute i marken - hvor også NKKs representant og prøvens leder er til stede. Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan aspirant innkalles og eksamineres i regler og evt. forklare nærmere bedømmelse. Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon fylles kortet ut med nødvendig data. Kortet sendes deretter til NKK som avgjør om aspiranten autoriseres, utsteder dommerautorisasjon og registrere den nye dommer i sitt kartotek. Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kortet. Det skal også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke. Aspiranten skal gå to dager - under to forskjellige dommere. Hunden må være prøvet i alle prestasjonsmomenter dersom aspirantarbeidet skal kunne godkjennes. Elev- og aspirantarbeid skal gå over to år.

9. samling

Timer med lærer: 8

Timer uten lærer: 0

Tema:

Aspirantarbeid elghundprøver - løshund

Stikkord:

Jaktprøve med forberedelse og påfølgende dommermøte.

Arbeidsform:

Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - løshund. Ca 50% av alle prøvestarter avvikles med at hunden ikke er bedømt i alle momenter slik at aspirantareidet ikke kan godkjennes.

Problemstillinger:

Når aspirantarbeidet er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøte, leveres inn til prøvens leder i lukket konvolutt. Arbeidet behandles på dommermøte av de dommere som har hatt med aspiranten ute i marken - hvor også NKKs representant og prøvens leder er til stede. Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan aspirant innkalles og eksamineres i regler og evt. forklare nærmere bedømmelse. Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon fylles kortet ut med nødvendig data. Kortet sendes deretter til NKK som avgjør om aspiranten autoriseres, utsteder dommerautorisasjon og registrere den nye dommer i sitt kartotek. Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kortet. Det skal også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke. Aspiranten skal gå to dager - under to forskjellige dommere. Hunden må være prøvet i alle prestasjonsmomenter dersom aspirantarbeidet skal kunne godkjennes. Elev- og aspirantarbeid skal gå over to år.

10. samling

Timer med lærer: 8

Timer uten lærer: 0

Tema:

Aspirantarbeid elghundprøver - løshund

Stikkord:

Jaktprøve med forberedelse og påfølgende dommermøte.

Arbeidsform:

Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - løshund.

Problemstillinger:

Når aspirantarbeidet er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøte, leveres inn til prøvens leder i lukket konvolutt. Arbeidet behandles på dommermøte av de dommere som har hatt med aspiranten ute i marken - hvor også NKKs representant og prøvens leder er til stede. Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan aspirant innkalles og eksamineres i regler og evt. forklare nærmere bedømmelse. Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon fylles kortet ut med nødvendig data. Kortet sendes deretter til NKK som avgjør om aspiranten autoriseres, utsteder dommerautorisasjon og registrere den nye dommer i sitt kartotek. Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kortet. Det skal også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke. Aspiranten skal gå to dager - under to forskjellige dommere. Hunden må være prøvet i alle prestasjonsmomenter dersom aspirantarbeidet skal kunne godkjennes. Elev- og aspirantarbeid skal gå over to år.

11. samling

Timer med lærer: 8

Timer uten lærer: 0

Tema:

Aspirantarbeid elghundprøver - løshund

Stikkord:

Jaktprøve med forberedelse og påfølgende dommermøte.

Arbeidsform:

Selvstendig bedømme og skrive kritikk på elghundprøve - løshund

Problemstillinger:

Når aspirantarbeidet er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøte, leveres inn til prøvens leder i lukket konvolutt. Arbeidet behandles på dommermøte av de dommere som har hatt med aspiranten ute i marken - hvor også NKKs representant og prøvens leder er til stede. Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan aspirant innkalles og eksamineres i regler og evt. forklare nærmere bedømmelse. Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon fylles kortet ut med nødvendig data. Kortet sendes deretter til NKK som avgjør om aspiranten autoriseres, utsteder dommerautorisasjon og registrere den nye dommer i sitt kartotek. Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kortet. Det skal også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke. Aspiranten skal gå to dager - under to forskjellige dommere. Hunden må være prøvet i alle prestasjonsmomenter dersom aspirantarbeidet skal kunne godkjennes. Elev- og aspirantarbeid skal gå over to år.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Etikk i dommergjerningen, utarbeidet av NKK Utdanningskopendiet for løshund laget for Powerpointvisning på storskjerm. NKKs jaktprøveregler for fersksporprøver. NKKs jaktprøveregler for elgsporprøve. NKKs jaktprøveregler for elghunder - løshund.

Krav til lærer/instruktør:

Erfaren løshundjeger og jaktrøvedommer for elghunder løs. God muntlig og skriftlig framstillingsevne og god til å formidle jaktprøvereglenes store og viktige betydning på en forståelig måte. Inneha stor grad av integritet og respekt både lokalt og regionalt.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Etikk i dommergjerningen, utarbeidet av NKK Utdanningskopendiet for løshund laget for Powerpointvisning på storskjerm. NKKs jaktprøveregler for fersksporprøver. NKKs jaktprøveregler for elgsporprøve. NKKs jaktprøveregler for elghunder - løshund.

Opplegg for evaluering:

Norske Elghundklubbers evalueringsskjema.