1227 Prøvefiske

Mål:

Deltakerne skal få innføring i metoder for prøvefiske med ulike redskap, tider på året og hvordan resultatene kan benyttes for å nå målsetninger med forvaltning av fiskeressursen
Deltakerne skal gjennomføre et praktisk prøvefiske
Deltakerne skal registrere fangsten og foreta prøvetaking for senere analyser
Deltakerne skal kunne gjennomføre de grunnleggende analysene og tolkningene av fangstresultatet
Deltakerne skal få innføring i hvordan fiskebestander kan vurderes sett opp mot behov for tiltak for å nå målsetninger

Målgruppe:

Enkeltpersoner og foreninger som ønsker kunnskap om gjennomføring av prøvefiske og analyse av resultater

Eventuelle merknader:

Kurset strekker seg over 21 timer
Ingen særskilte kompetansekrav til deltakerne
Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakeren
Det er ingen kunnskapstest til kurset
Kurset foregår i delvis utendørs. Viktig å ha gode lokaler for analyser og bearbeiding av data.

Grunnpris:
Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader.
Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Hensikten med prøvefiske – målsetninger med fiskeforvaltning

Stikkord:

Fiskeplan
Utnyttelse av fisket
Tilrettelegging for ulike grupper

Arbeidsform:

Teori.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Metoder for prøvefiske

Stikkord:

Gjennomgang av ulike metoder og utstyr for dette

Arbeidsform:

Teori og praktisk arbeid.

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Gjennomføring av prøvefiske

Stikkord:

Praktisk gjennomføring, setting og trekking av garn

Arbeidsform:

Praktisk arbeid.

4. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Registrering av fangst

Stikkord:

Skjema for registrering
Parametre for undersøkelse
Hvordan foreta riktige registreringer?

Arbeidsform:

Praktisk arbeid og teori.

5. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Bearbeiding av data

Stikkord:

Mageinnhold
Aldersbestemmelse
Lenmgdegrupper
Kondisjon

Arbeidsform:

Praktisk arbeid og teori.

6. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Sammenstilling av resultater
Rapport
Tilrådinger
Tiltaksplan

Arbeidsform:

Teori.

Litteratur/materiell for deltakerne:

For alle samlinger gjelder NJFFs Prøvefiskehefte 2012.

Krav til lærer/instruktør:

Ingen særskilte, men tilstrekkelig kompetanse og erfaring på prøvefiske er nødvendig for å lede kurset. Det er en fordel om kursleder selv har gjennomført kurset.

Aktuel litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Samling 2: Prøvefiskeutstyr.
Samling 3: Prøvefiskeutstyr og Båter.
Samling 4: Registreringsskjema, vekt, målebånd, prøveposer.
Samling 5: Excel- ark for registrering.