1226 Unghundkurs

Mål

Å lære om de viktigste ferdighetene som en god familiehund trenger til hverdags og grunnferdighetene til den kommende konkurransehunden.

Målgruppe

Hunder i alderen 6 mnd til 18 mnd.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Lek med hund. Trene på sitt og ro-trening. Teori: Hvordan lærer hunden, og hvorfor er det lurt å trene lydighet? Hundeloven

Stikkord

Teori: Info om hva som gjør at hunden lærer, hvorfor det er lurt å trene lydighet.
Noe info om hundeloven. Fortelle om korrigering.
Innlæring av øvelsene vi skal gjennomgå.
Praksis: Starte med å lære og leke med hunden, og fortelle hvorfor lek er viktig. Både for å dempe og for å øke intensiteten.
En trener på lek og sitt, mens noen andre sitter rundt med hunden mellom beina og trener på ro

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis med hund.

Problemstillinger

Hvorfor lære hunden å slappe av, og hvordan?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Lederskap, Sitt og bli, og utgangsstilling

Stikkord

Teori: Fortelle om lederskap. Innlæring av øvelsene vi skal gjennomgå Praksis: Kontrollere leken fra forrige trening, trene mer på sitt og ro trening. Starte med bli sittende og utgangsstilling.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis med hund.

Problemstillinger

Hvorfor er lederskap viktig?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Stress, ligg

Stikkord

Teori: Fortelle om stress Praksis: Kontrollere lek, bli sittende og utgangsstilling.
Starte med å trene på ligg.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis med hund.

Problemstillinger

Hvorfor er det viktig å vite noe om stress på hund? Over- og understimulering?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Hundens språk og modningsfaser, innkalling, kontroll om om sitt og bli er på plass.

Stikkord

Teori: Hundens språk og modningsfaser. Praksis: Kontrollere sitt og bli og utgangsstilling. Begynne med innkalling.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis med hund.

Problemstillinger

Hva er viktig med innkalling?

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Vetrinærkveld

Stikkord

Lære om førstehjelp av hund og alt annet som er viktig i forhold til vetrinær.
Lære å kjenne og undersøke hunden, uttøyninger. Stell og røkt av hund.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis med hund.

Problemstillinger

Hva gjør man om noe skjer med hunden?

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Innlæring av klikker. Gå pent i bånd og lineføring.

Stikkord

Teori: Klikkertrening Praksis: Gå pent i bånd, med passering. Lineføring.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis med hund.

Problemstillinger

Hvorfor er det viktig at hunden ikke drar i bånden. Fordeler med klikker.

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Skogdag.

Stikkord

Skogdag med hundene. Sosialisering, sportrening og feltsøk. Innkalling i skogen.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis med hund.

Problemstillinger

Hva kan man gjøre i skogen med en hund? Viktigheten av at hunden er sosialisert med andre hunden.
Velger å ta sosialiseringen i skogen og ikke på treningsbanen, da det kan skape en konflikt senere.

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Miljøtrening i byen

Stikkord

Gå rundt i byen, lære å gå pent der det er biler og telttanter.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis med hund.

Problemstillinger

Hva om hunden er redd biler eller telttanter? Viktigheten med miljøtrening.

9. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Avslutning og unghundtest.

Stikkord

Unghundkurs-test:
- Lek
- Sitt og bli
- Utgangsstilling
- Enkeltdekk 1 min
- Lineføring
- Gå pent i bånd med passering
- Innkalling

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis med hund.

Litteratur/materiell for deltakerne

Din hund og Din hund fortsetter av Sven Järverud og Gunvor af Klinteberg-Järverud.

Krav til lærer/instruktør

Utdannet gjennom NKK

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Din hund og Din hund fortsetter av Sven Järverud og Gunvor af Klinteberg-Järverud.

Opplegg for evaluering

Evaluering fra kurselever ved kursslutt