1216 Grunnkurs birøkt

Mål

Formålet med kurset er å gi en enkel innføring i praktisk småskalabirøkt. Dette gjøres gjennom teoretisk kunnskap og forståelse knyttet direkte til praktisk birøkt bl.a. gjennom demonstrasjoner og øvelser. Kurset skal gi kunnskaper og ferdigheter som setter en i stand til å starte opp med bier og det vil også gi et godt grunnlag for egenutvikling gjennom lesning og praktiske observasjoner.

Målgruppe

Kurset er spesielt tilpasset den som har startet med noen kuber, eller som ønsker mer kunnskap før en eventuelt begynner med bier.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset er et introduksjonskurs (grunnkurs) i birøkt. Kurset vil gå over ca. 30 timer, fordelt på 10 møter og praktiske demonstrasjoner. 6 teorikvelder, 4 praktiske demonstrasjoner i bigården.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Birøkt i Norge. Innføring i biebiologi.

Stikkord

• Bli kjent: Deltakernes bakgrunn, motiver og forventninger
• Kurset: Praktisk informasjon og faglig-pedagogisk opplegg
• Litt historie og dagens utfordringer
• Birøkt og birøkteren
• Birøkt og naturgrunnlaget
• Fra blomst til honning: Bienes foredlingsprosess. Kort om andre produkter fra biene
• Kort om norsk birøkt i dag: Markedsmessige, politiske, organisatoriske rammebetingelser. Lover og regelverk
• Honningpriser, økonomi og lønnsomhet
• Biene – individer og samfunn: Litt biologi (bia - roller og oppbygging) og ”biesosiologi” (bisamfunnet)
• Bienes bolig – kuben: Fra naturlige hulrom til halmkube og den moderne bikuben (Demo i klasserommet)

Arbeidsform og gjennomføring

Teori

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Vårarbeid

Stikkord

• Film: ”Dronningen og de gode hjelperne”
• Bifolkets liv gjennom året, kort oversikt
• Tidlig vår: Bifolket og praktisk kubestell
• Trekk og trekkplanter
• Sjukdommer og skadedyr: Introduksjon
• Nødvendige redskaper og utstyr (Demo i klasserommet)
• Begynne med bier?: Råd og veiledning

Arbeidsform og gjennomføring

Teori

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Demonstrasjon i bigård: Vårarbeid

Stikkord

• Vårarbeidet
• Bisamfunnet og kuben. Egg, yngel, dronning, arbeidere og droner, honning og pollen

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis med gjennomgang av teori

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Sommerarbeid. Viktige biologiske prosesser.

Stikkord

• Bifolkets liv gjennom året: Viktige biologiske prosesser, kritiske miljøfaktorer og birøkterens virksomhet
• En enkel driftsplan
• Forsommer: Bifolket og praktisk kubestell
• Sverming – en viktig biologisk prosess
• Svermkontroll og svermhindring

Arbeidsform og gjennomføring

Teori

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Sverming, dronning, avleggere

Stikkord

• Svermbehandling
• Avleggerproduksjon
• Dronningproduksjon og dronningfornyelse
• Snille bier, behandling av biene
• Vandring og utbigårder

Arbeidsform og gjennomføring

Teori

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Demonstrasjon i bigård: Svermhindring, avleggerproduksjon

Stikkord

• Svermhindring
• Avleggerproduksjon

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis med gjennomgang av teori

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Høstarbeid. Honning og honningbehandling

Stikkord

• Innhøsting av honning
• Bifolket om høsten. Vinterbier. Vedlikeholdsforing. Varroabehandling
• Honning og honningbehandling

Arbeidsform og gjennomføring

Teori

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Demonstrasjon: Slynging og honningbehandling

Stikkord

• Operasjoner på slyngerommet
• Bruk av refraktometer
• Honning og honningbehandling

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis med gjennomgang av teori

9. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Innvintring, foring og overvintring

Stikkord

• Dronningskifte
• Kubekontroll og plassregulering
• Vinterforing
• Bisjukdommer – diagnose og behandling. Sjukdomsbekjemping i bigården - oppsummering
• Lover og regelverk

Arbeidsform og gjennomføring

Teori

10. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Demonstrasjon i bigård: Innvintring

Stikkord

• Kontroll og plassregulering
• Dronninginnføring
• Varroabehandling i oktober
• Vinterforing
• Vinterpakning

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis med gjennomgang av teori.

Litteratur/materiell for deltakerne

Relevant materiell og kopier av powerpoint-presentasjonen vil bli delt ut underveis.
"Boken om biodling " (Sveriges Biodlares Riksforbund) brukes som støttelitteratur og til utfyllende lesning på egenhånd.

Krav til lærer/instruktør

Erfaren birøkter, god formidler med faglig kunnskap.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

"Boken om biodling" (Sveriges Biodlares Riksforbund)

Opplegg for evaluering

-Kursbevis: ved deltakelse på minst 8 av de 10 klassesamlingene vil en få et kursbevis for deltakelse på kurset.
-Hvis ønskelig kan en få et kursbevis på at det er bestått eksamen i ”Innføringskurs i birøkt”. Da må deltakeren i tillegg til frammøtekravet også levere inn tre hjemmeoppgaver til bedømming i løpet av kurset.